Mælkeritidende 23/2001

Dalum tekniske Skole har bedt alle elever, der har været i praktik, om at overveje om de ville indstille deres læreplads til den fornemme pris: ”Årets læreplads”, som alle Danmarks tekniske skoler lod løbe af stablen den 6. november 2001. Såfremt man ønskede at gøre noget specielt for sin læreplads, skulle man udfylde en blanket, hvor man indstillede sin læreplads, fordi lærepladsen har:

  • gode sociale og arbejdsmæssige betingelser for elever
  • udvist særlige initiativer over for elever
  • respekt for elever
  • udfordrende opgaver til elever

På Dalum tekniske skole kom der en række besvarelser fra elever, også mejerielever. En lokal bedømmelseskomite, med repræsentanter fra elevrådet, lærere og ledelse bedømte indstillingen fra mejerielev Søren Jensen fra Arla Foods, Taulov mejeri som værende den bedste inden for hele mejeriområdet.  Derfor havde Dalum tekniske Skole inviteret den uddannelsesansvarlige fra Arla Foods, Taulov Mejeri mejeritekniker Johnny H. Grønmar, sammen med mejerielev Søren Jensen, til en prisoverrækkelse tirsdag den 6. november.

Forstander J.M. Buch Kristensen overrakte ved den lejlighed et originalt litografi af kunstneren Leif Sylvester sammen med et diplom som en anerkendelse til Johnny H. Grønmar, Arla Foods, Taulov Mejeri for at være Danmarks bedste læreplads inden for mejeriområdet.

J.M. Buch Kristensen udtalte, at han var meget glad for at kunne overrække prisen som Årets læreplads til Danmarks nyeste mejeri, fordi det viste, at man også på et nyt og meget moderne mejeri godt kan give en god praktisk uddannelse, ligesom det også var en anerkendelse, som pegede fremad.

Dommerkomiteen havde valgt Arla Foods, Taulov Mejeri som Årets læreplads på baggrund af mejerielev Søren Jensens udmærkede indstilling, der lød:

  • man får en venlig og behagelig modtagelse
  • de faglærte vil gerne lære fra sig
  • virksomheden viser interesse for lærlinge med blandt andet dagkurser og ekskursion
  • mejeriet modtager gerne ideer og tiltag fra lærlinge
  • der ansættes gerne voksenlærlinge med en naturlig respekt til følge
  • mejeriet skaber udfordrende og arbejdskrævende opgaver til lærlingene, hvis det vurderes, at de magter opgaven.

Den uddannelsesansvarlige på Arla Foods, Taulov Mejeri mejeritekniker Johnny H. Grønmar takkede på mejeriets vegne for den fornemme pris og sagde, at anerkendelsen ikke var gået ind af bagdøren, men i allerhøjeste grad ind ad hoveddøren. Netop fordi de var Danmarks nyeste mejeri, var de særlig glad for prisen og opfattede den som et skulderklap. Mejeriet ville derfor også i fremtiden bestræbe sig på at være et godt lærested for mejerielever.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?