Det viser sig igen i år, at iltforholdene generelt er i orden i danske have og søer, når man skal udtrykke sig med få ord. Ganske vist er der nogen meteorologisk variation i udviklingen fra område til område.

Iltforholdene i vores farvande opstår af meteorologiske årsager; men da de danske farvande er af meget forskellig art som sunde, bælter, søer, åer m.v., så bliver iltforholdene også noget forskellige.

Ilttilførsel er først og fremmest styret af vindforholdene, som er afgørende for vandudskiftningen nær bunden. Forringede iltforhold forudsætter en lagdeling af vandsøjlen, så ilttilførslen begrænses.

Iltsvind kan også forårsages af kvælstofudvaskning fx fra landbruget, omend denne årsag er meget overdramatiseret.

Nødvendigt normalforbrug i landbruget af kunstgødning giver ikke væsentlige ændringer i vore have og søers iltsvind. I hvert fald ikke sammenlignet med de meteorologiske forhold.
Og vejret er vi heldigvis ikke i stand til at regulere på -ej heller ved hjælp af nok så mange afgifter.

Der mangler nogle forholdsmæssige undersøgelser om årsag og virkning - udført på videnskabeligt grundlag - om iltsvind.

MEALS har set nogle tal, som viser, at årsagen til iltsvind i indre danske farvande skyldes:

  • meteorologiske årsager 93%
  • kvælstofudledning 4%
  • andre årsager 3%
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?