Siden marts 2001 har ISS Danmark ændret strategi overfor den kommunale sektor efter nogle uheldige erfaringer med bl.a. Aalborg Kommune.

ISS vil ikke længere byde på udliciterede opgaver, hvor det på forhånd er fastlagt, at den eneste udvælgelsesparameter er prisen, og derfor har ISS naturligvis oplevet et markant fald i vundne kommunale licitationer på daglig rengøring af skoler og institutioner.

Hvor man tidligere vandt ca. hver tredje, vinder man i dag kun hver tiende; men denne udvikling er ISS ikke kede af, hvis de tabte licitationer er baseret på laveste pris og ikke på en ordentlig kvalitet for kommunens brugere og med fornuftige arbejdsforhold for ISS personale. Vi har ikke glæde af at vinde licitationer, hvor kun kommunekassen får gavn af nogle øjeblikkelige besparelser, men hvor der ellers kun er øretæver i luften fra kommunens borgere, der klager over standarden, siger direktør Arne Pedersen til MEALS.
Hvorfor gå efter at vinde en kontrakt, der kun udfordrer vores image, og som ingen har reel gavn af?

På det seneste oplever ISS en række kommuner, der erkender, at kvalitetsbunden er nået, og at man nu må acceptere lidt mindre besparelse for at opnå en tilfredsstillende kvalitet i rengøringen.

Derudover er der nu også en del kunder, som ønsker at diskutere såkaldt bredere servicejobs som fx fotokopiering på en skole, receptionspasning, blomstervanding, intern postfordeling osv.

ISS vil naturligvis fortsat byde på kommunale licitationer og indgå aftaler om løsning af daglige rengørings- og serviceopgaver. Man er også parate til at indgå andre former for aftaler med kommunerne. Fx kan det være interessant at etablere fælles driftsselskab, som derved sikrer kommunerne en stor indsigt i hverdagens drift og dermed også indflydelse på kvalitets- og prisniveau.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?