Først da Jyllandsposten gjorde opmærksom på, at der var en helt misvisende fejl i den danske version af EU-direktivet, som oplyst til MEALS er udfærdiget på engelsk, om Newcastle Disease, sendte fødevareminister Mariann Fischer Boel en pressemeddelelse ud om problemet. 
Fødevareministeren skriver, "at fejlen er sket i Bruxelles, og det kan ikke bebrejdes danske embedsmænd".

Denne udtalelse er forfejlet loyalitet, for det er sjuskeri af format, at man ikke i fødevareministeriet tjekker, at der er overensstemmelse mellem direktiv og oversættelserne. Overordnet er sagen fødevareministerens ansvar, som hun bør vedkende sig. Også med hensyn til eventuelle økonomiske følgevirkninger.

I betragtning af, at fødevareministeren satte himmel og jord i bevægelse på grund af sygdommen, og derved påførte kyllingeopdrættere store økonomiske tab, så burde en sådan fejl være komplet udelukket og ikke mindst, når det kun kræver engelsk på studenterniveau at opdage "translatørernes" bommert.

Denne historien viser, at de såkaldte ministertale-papirer ikke altid er det papir værd, de er skrevet på.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?