Efter snart mange år med stor fokus på dyrevelfærd og etik, så må man undres over, at dødeligheden blandt dansk kvæg er mere end fordoblet på 10 år - især markant de sidste 5 år. 
Den hyppige dødelighed blandt kvæget kan skyldes:

  • at branchen er under hårdt pres
  • at når køerne bliver mindre værd tilkaldes dyrlægen ikke, men man bruger boltpistolen
  • at i løsdrift har de svageste køer vanskeligere ved at klare sig
  • at i løsdrift er det vanskeligere for landmanden at holde tilstrækkeligt øje med besætningen
  • at i løsdrift kan sygdom udvikle sig, uden at man lægger mærke til det.

De seneste tal fra Kvægdatabasen viser, at dødeligheden for de sortbrogede køer i de første 100 dage efter kælvning er øget fra 1,1 til 2,7 procent på 10 år. Tal fra destruktionsanstalterne viser, at der blev tilført 26.553 voksne køer i 1995, medens tallet for 2001 var steget til 42.887.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?