Fødevareministeriet 
Sidste år fik fødevareministeriet kun indberetning om ét sygdomsudbrud, hvor rå æg i dessert var årsagen. 
I 1997 var tallet 22 sygdomsudbrud, som skyldes mad med rå æg. Andre opgørelser over sygdom på grund af bakterier i fødevarer viser samme tendens. Vi tager det som et udtryk for, at budskabet om at anvende pasteuriserede æg i retter, som ikke varmebehandles, er trængt igennem hos forbrugerne, siger dyrlæge Annette Perge.

Tallene er ikke en statistik over det samlede antal sygdomsudbrud forårsaget af fødevarer i Danmark. Det er langt større, og indberetningerne viser, at der stadig er en del sygdomsudbrud, hvor forurening fra rå æg til spiseklare madvarer er den sandsynlige årsag. Det er derfor vigtigt at forbrugere og ansatte i virksomheder holder rå og varmebehandlede madvarer adskilt, og at de vasker hænder og redskaber efter kontakt med rå æg.

I 2001 blev der registreret to sygdomsudbrud på grund af fødevarer, der er distribueret over hele landet. I det ene tilfælde blev mindst 174 mennesker syge af Salmonella Bovismorbificans, uden at man kunne finde smittekilden. I det andet blev mindst 16 syge efter at have spist tysk chokolade forurenet med Salmonella Oranienburg.

De seneste tre fødevareministre: Henrik Dam Christensen, Ritt Bjerregaard og Mariann Fischer Boel har alle haft som mål at bekæmpe Salmonella, og indsatsen har alt i alt været en succes.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?