De første kontrolrapporter - i en ny gul farve - kan nu ses i butikker og restauranter. Smiley-ordningen er samtidig gjort mere forståelig for forbrugerne og mere fair for virksomhederne.

Forbrugerne har nemlig haft meget svært ved at få øje på kontrolrapporten med smiley'er. For at gøre den lettere at se og forstå bliver den nu forenklet og samtidig gul. Der er dog ikke ændret ved det centrale i ordningen, nemlig at smiley'erne skal vise forbrugerne, hvor god eller dårlig den enkelte virksomhed er til at overholde reglerne. Og resultatet skal fremover op og hænge så hurtigt som muligt.

Smiley-ordningen har været en stor succes, som forbrugerne har taget til sig, og med de nye justeringer vil den blive blive endnu mere forbrugerrettet samtidig med, at der er lagt vægt på, at virksomhedernes retssikkerhed forbedres.

Forbrugerne har opfattet kontrol af hygiejne i butikker og restauranter som noget helt centralt i ordningen, og derfor kontrolleres hygiejnen nu ved alle ordinære tilsyn.

Også virksomhedernes retssikerhed forbedres, og får de fx en indskærpelse for ikke at have overholdt en regel, og dermed en smiley med et lille smil, kan de nu få sagen prøvet i fødevaredirektoratet.

Ikke alle regler tæller med længere. Manglende indberetning af fx ejerskifte giver fortsat bøde, men det får ikke indflydelse på smiley'en. Heller ikke indskærpelser for geografisk vildledning har længere betydning for hvilken smiley, der gives.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?