Danske forbrugere slipper sandsynligvis for mad med kunstige mineraler og vitaminer. Kommissionen lagde sidste år sag an mod Danmark, fordi det danske forbud mod berigede fødevarer efter Kommissionens opfattelse er i strid med varernes fri bevægelighed på det indre marked. Men EF-domstolens generaladvokat Jean Mischo foreslår i dag, at Danmark frifindes i sagen og giver fuld opbakning til de argumenter, den danske regering har fremført.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel er glad for generaladvokatens udtalelse, som betyder, at Danmark med stor sandsynlighed kan opretholde forbuddet mod berigede fødevarer.

"Det er en sag der har stor betydning for Danmark, og som Folketinget har vist stor interesse for. De danske regler om berigelse af fødevarer er baseret på det princip, at tilsætningen skal være ernæringsmæssig velbegrundet. Der er stor usikkerhed om det sikre niveau for indtagelse af vitaminer og mineraler, og den usikkerhed skal selvfølgelig komme forbrugerne til gode - og her er jeg meget glad for, at vi har generaladvokatens opbakning," siger Mariann Fischer Boel.

Generaladvokatens udtalelse er et forslag til afgørelse i sagen og vejledende for EF-Domstolen - og generaladvokatens ord tillægges normalt stor vægt. Hvis Domstolen vælger at følge generaladvokatens forslag, betyder det, at tilsætning af vitaminer og mineraler til almindelige fødevarer fortsat skal godkendes af Fødevaredirektoratet. Og det vil kun ske, hvis tilsætningen er i overensstemmelse med Fødevaredirektoratets faste praksis, herunder i tilfælde hvor befolkningen generelt får for lidt af et næringsstof. Dette er for eksempel tilfældet med jod, der nu tilsættes salt.

Der er endnu ikke fastsat nogen dato for domsafsigelsen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?