Fødevareministeriet:

Danmark kan godt udarbejde nationale regler om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder uden at komme i konflikt med EU-retten. Det konkluderer den juridiske rapport fra en arbejdsgruppe under Fødevareministeriet. Arbejdsgruppens analyser viser, at EU-retten ikke er til hinder for at udforme danske regler, som kan sikre sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapporten konkluderer dog også, at EU-retten sætter klare begrænsninger for, hvor langt man kan gå. Det vil således være en overtrædelse af EU-retten at forbyde dyrkning af GM-afgrøder i Danmark, hvis de pågældende afgrøder er omfattet af en markedsføringstilladelse i EU.

De juridiske analyser indgår i strategiarbejdet om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder, som fødevareminister Mariann Fischer Boel igangsatte i foråret 2002. Foruden den juridiske rapport afgav en uafhængig forsker- og ekspertgruppe under ledelse af Danmarks Jordbrugsforskning i januar en faglig udredning. Den viste, at sameksistens er muligt for en række afgrøder. Strategiarbejdet har vakt betydelig opmærksomhed i resten af EU.

"Jeg er glad for, at vi har råderum til at udforme nationale regler om sameksistens, og på baggrund af de to rapporter skal vi nu have en national strategi for sameksistens på plads. Det arbejder mine embedsmænd med i disse dage. Målet er en dansk model for sameksistens, som understøtter forbrugernes frie valg og sikrer udviklingsmulighederne for både nye og eksisterende produktionsformer. Det er meget tilfredsstillende, at banen nu er ved at være kridtet op for de politiske drøftelser om sameksistens, som vi skal have i løbet af foråret”, siger Mariann Fischer Boel, der glæder sig over, at strategiarbejdet har vakt betydelig opmærksomhed i det øvrige EU. ”Det er stærkt, at vi på denne måde kan være med til at præge dagsordenen i EU. Det viser, at det kan betale sig at tænke fremad og tage nye problemstillinger op”.

Strategien for sameksistens ventes færdig og oversendt til Folketinget indenfor få uger.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?