Førsteudgaven af Kvægavleren er sendt ud. I og for sig er det ikke så nyt endda, men det er et samlet blad for de tidligere magasiner: RDM Nyt, Jersey Bladet og DRH Nyt, foruden samtlige medlemsblade fra de tidligere seks kvægavlsforeninger.

Bladet vil udkomme 8 gange om året til alle med malkekvægsinsemineringer. Får du insemineret dine køer, er du pr. definition kvægavler - derfor er bladet døbt Kvægavleren.

Blad nummer 1 lover virkelig godt for bladets fremtid med gode artikler og oversigter og meget andet. MEALS har fra flere sider også kun hørt det nye blad rosende omtalt og denne opfattelse deler redaktionen her.

Bladet vil blive et vægtigt indslag for kvægavlerne - og tillykke med det.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?