Færch Plast 
Færch Plast er nu blevet anerkendt for sin styring af arbejdsmiljø. Virksomheden er blandt de 10 første virksomheder i Danmark, som både har opnået certificering efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001 og de yderligere krav i arbejdsministeriets bekendtgørelse 923.

Begrebet arbejdsmiljø er bredt og inkluderer alt fra støjniveau, varmeudvikling og tunge løft i produktionen, psykisk førstehjælp til medarbejdere i en svær situation, reducering af arbejdsskader, indretning af en ny kantine - til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter.

Det er vigtigt for Færch Plast at være en social ansvarlig virksomhed og certifikaterne er et bevis på, at Færch Plast har gennemgået en positiv udvikling vedrørende arbejdsmiljøet. En udvikling der er baseret på et arbejdsmiljøledelsessystem, som har til formål at fungere som værktøj for virksomhedens organisation i bestræbelserne på at efterleve de opstillede strategier på området.

Den nye strategi på arbejdsmiljøområdet på Færch Plast samt en veldefineret arbejdsmiljøpolitik har udmøntet sig i en klar definition af arbejdsmiljøformål, som vil blive brugt som arbejdsredskab i processen hen mod en løbende forbedring af arbejdsmiljøet og en fortsat stræben efter at give vore medarbejdere optimale forhold.

Administrerende direktør, Jens Bornstein udtaler, "at vi længe har arbejdet på at forbedre arbejdsmiljøet på særligt definerede områder. Den nyligt opnåede certificering viser os, at vore anstrengelser har båret frugt, hvilket vi allerede før tildeling af certificeringerne har kunnet mærke i dagligdagen på vores virksomhed". Færch Plast vil fortsat have fokus på aspekter, der har relation til arbejdsmiljøet i bred forstand med baggrund i arbejdsmiljømålene og i en åben debat herom alle medarbejderne imellem.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?