Dansk Varefakta Nævn 
Danske forbrugere har umiddelbart stor tillid til varedeklarationerne bag vaskepulveret og lørdagskyllingen, men tilliden hviler på et fejlagtigt grundlag, og hvis forbrugerne kendte den rette sammenhæng, ville tilliden for de fleste forbrugere vende til mistillid. Det viser en omfattende forbrugeranalyse, som Dansk Varefakta Nævn har offentliggjort den 18. marts 2003.

Godt 92 procent af forbrugerne har i høj eller i nogen grad tillid til de varedeklarationer, der sidder på de produkter, de køber, men forbrugerne ved ikke, at det i mange tilfælde er producenterne selv, der deklarerer indholdet af deres egne produkter. Kun ca. hver tredje forbruger er klar over, at det er helt op til virksomhederne selv, om de vil have deres deklarationer kontrolleret.

Færre end 5 ud af 100 forbrugere har tillid til virksomhedernes egenkontrol, mens 25,4 procent mener, at opgaven burde løftes af en statslig myndighed. Langt de fleste nemlig 69,3 procent mener, at en uvildig instans bør stå for kontrollen.

"Analysen efterlader ingen tvivl om, at en stor majoritet vil have en uvildig instans til at kontrollere varedeklarationerne, og at tilliden til produkter med kontrolleret varedeklaration er markant højere end til produkter uden" siger direktør i Dansk Varefakta Nævn, Helga Møller.

"Mange forbrugere er ikke klar over, at ræven så at sige er sat til at vogte gæs. Men når det faktum går op for forbrugerne, vælger de det sikre, og det bør få producenterne til at overveje, hvordan de kan fastholde forbrugernes tillid", siger professor ved Handelshøjskolen i København, Suzanne C. Beckmann, der har speciale i forbrugeradfærd - og er repræsenteret i Dansk Varefakta Nævns bestyrelse. Analysen viser endvidere, at tilliden til deklarationer med Varefakta er høj.

72,1 procent af respondenterne siger, at det har nogen eller stor betydning for deres forhold til virksomheden, om den anvender Varefakta.

65,5 procent siger, at alle virksomheder burde anvende Varefakta.

Varefakta mærket er kendt af 94 procent af forbrugerne.

Analysen er foretaget af Wilke Markedsanalyse.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?