Bionyt Forum & Bio Nyt:

Bente Deutch, Forskningslektor, Center for Arktisk Miljømedicin, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, har foretaget en miljømedicinsk undersøgelse i Grønland, som viser, at fangerne i Østgrønland har meget store koncentrationer af giftstoffet PCB i blodet. Giften stammer fra sæler og andre havdyr, der er forurenet af store mængder miljøgifte fra den industrialiserede verden. Dette giver risiko for fosterskader og giver grund til at anbefale en forebyggende kostvejledning.

Det er fx. anbefalingen at spise dyr, der befinder sig lavt i fødekæden, og at spise unge dyr og fugle fremfor gamle dyr og fugle, som har ophobet mere tungmetaller og PCB. Bente Deutch fandt under en minutiøs gennemgang af det statistiske materiale også ud af, at rygere har en højere koncentration af PCB i blodet end ikke-rygere. Forklaringen kan være, at rygningen hæmmer kroppens naturlige evne til at nedbryde de organiske stoffer. Blandt hendes andre forskningsområder kan nævnes at hun var leder for en undersøgelse, som forklarer, at fiskeoliens virkning mod menstruationssmerter skyldes dens indvirkning på nogle hormonlignende stoffer i kroppen, som kaldes for prostaglandiner. Fiskeolie fortrænger de skadelige PGE2-prostaglandiner, som fremkalder smerte og ubehag, og fremmer de gavnlige prostaglandiner i stedet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?