Fødevareministeriet:

Fødevareministeriets tilbagemelding vedrørende kommunernes og amternes forslag til regelforenkling

Indenrigs- og sundhedsministeren sendte i januar 2002 et såkaldt frihedsbrev til alle landets kommunalbestyrelser og amtsråd. Frihedsbrevet indeholdt en opfordring til at indsende forslag og idéer til initiativer, der kan føre til øget effektivitet og kvalitet i den kommunale opgaveløsning. Baggrunden for den proces, der er igangsat med frihedsbrevet, er, at der skal skabes mere kvalitet for pengene, og at det enkelte individs behov skal sættes i centrum. Herved fastholdes og udvikles serviceniveauet i den offentlige sektor - inden for de givne økonomiske rammer.

Mange kommunalbestyrelser og amtsråd har fulgt opfordringen og der er i alt indkommet mere end 2500 forslag, heraf 24 på Fødevareministeriets område. Fødevareministeriet har vurderet de indkomne forslag og vurderingen kan læses her: Regelforenkling (PDF-format)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?