Nye undersøgelser viser hele tiden, at ditten eller datten er helt anderledes, end man troede...

Lige for tiden er det fremme, at vi er ved at løbe tør for rent drikkevand.

Seniorrådgiver, hydrolog Hans Jørgen Henriksen skriver i en kronik i Jyllands-Posten:"Det er ikke nogen nyhed, at vores rene drikkevand er i farezonen".

Jo, det er faktisk en sensation, for Danmark har i mange årtier haft noget af det reneste drikkevand i verden, og tilmed i så rigelige mængder, at selvom man lod alle haner stå åben i lang tid, så ville der fortsat komme rent vand ud i stride strømme.

Men noget helt andet er, at hvis man fortsætter med at "destillere" drikkevandet, så havner man i en situation, hvor drikkevandet ikke har menneskelig sundhedsværdi!

Det er åbenbart noget i den retning, at Hans Jørgen Henriksen ønsker, for han skriver, at han ser frem til, at Danmark bliver så "rent", at de tidligere lukkede boringer genåbnes. Men da undersøgelser hele tiden fremskaffer nye farlige "krabater", så er hans ønske uopnåeligt. I begyndelsen var der tale om 5 "skadelige" giftstoffer. I dag er listen på over 50, og den vil utvivlsomt - i takt med "behovet" - blive udvidet.

Hans Jørgen Henriksen skriver også, at grundvandet er truet af forurening (red. giftstoffer), men Landsretten har i en dom afgjort, at man ikke er blevet syg af pesticider. Se Landsretten: Ikke syg af forgiftet vand.

Debatten om drikkevandet er snarere, at man er i færd med at "gøde jorden" for en ny vandmiljøplan, som fortsat - uden nævneværdig miljøværdi - skal give milliardindtægter til staten. De tidligere vandmiljøplaner har eksperter forlængst dømt til ikke at have gjort hverken fra eller til udover, som det har været meningen, at skaffe kroner i de offentlige kasser. Samme skudsmål vil efterfølgende vandmiljøplaner få.

Danmark anvender ca.10% (vist endda højt regnet) af miljøafgifterne på direkte miljøforbedringer. Det er altså dét, man skønner, der reelt skal til.

De resterende 90% er skat eller afgift, som man altså - i miljøets hjertegribende navn - bluffer sig til.

Der ville for at sikre landets kommende velfærd være god mening i at nedsætte miljøafgifterne til 10% af de nuværende takster; men desværre må man nok konstatere, at man enøjet tror, at afgiftsgryden bare skal holdes i kog.

Men det vil, og det er bare et godt råd, være klogt at holde skarpt øje med, at den ikke koger over eller brænder på. Giffen gaffen guffen behøver ikke altid at være lige ned i skuffen

Vi er netop på vej til en stor EU udvidelse, og det kunne være interessant - fx af hensyn til vores konkurrenceevne og dermed velfærd m.v.- at få undersøgt miljøafgifternes forholdsvise størrelse i disse nye lande.

Tilgængelige informationer tyder på, at der ville være god ovenensstemmelse med ca. 10% i Danmark og hvad der anvendes i de nye EU lande.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?