De danske fødevaremyndigheder er fortsat i gang med at undersøge Becel pro.activ og andre margarineprodukter, men ifølge kontorchef Esben Egede Rasmussen fra Fødevaredirektoratet er indholdet af det kræftfremkaldende PAH-stof benzo(a)pyren i den pågældende margarine "på et niveau, som man må forvente i den type produkter". Hvis vi på det grundlag og ud fra de data, vi foreløbig kender til, skulle trække margarinen tilbage fra butikkerne, så ville der være mange tilsvarende produkter, som skulle forbydes. Vi er i øvrigt ikke enige i de udregningsmetoder, som den svenske forbrugerorganisation har benyttet sig af, siger Esben Egede Rasmussen. Han understreger, at der ikke findes lovgivningsmæssige rammer på området, men at sagen er til forhandling i EU for øjeblikket. Området er ganske kompliceret, fordi der ikke er tale om tilsætningsstoffer, men om stoffer, der udvikles under fremstillingen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?