Unilever Bestfoods 
Mængden af det kræftfremkaldende PAH-stof benzo(a)pyren i plantefedtstoffet Becel pro.activ er langt under Fødevaredirektoratets sikkerhedsgrænse. Det bekræfter to nye uafhængige analyser.

Unilever Bestfoods har fået gennemført - ikke bare én men to - nye uafhængige analyser af Becel pro.activs indhold af det kræftfremkaldende PAH-stof benzo(a)pyren, som Fødevaredirektoratet vurderer PAH-risiko ud fra. De nye analyser viser, at indholdet af benzo(a)pyren er langt under Fødevaredirektoratets grænse.

Analyserne viser dermed - ligesom den svensk-norske analyse, der blev refereret intensivt i de danske medier i fredags - at mængden af benzo(a)pyren i Becel pro.activ er langt under de danske myndigheders grænse. Det er også årsagen til, at Fødevaredirektoratet i fredags afviste en svensk forbrugerorganisations krav om at slå alarm.

Fødevaredirektoratet læner sig op ad en international grænse for benzo(a)pyren i fødevarer på 2 mikrogram pr. kilo olie. Den norsk-svenske analyse viste et indhold på 0,6 mikrogram i Becel pro.activ. De nye analyser består af tests af forskellige vareprøver, der alle stammer fra samme produktion, som den vareprøve, der blev testet i Norge. De nye analyser viser samstemmende, at indholdet af benzo(a)pyren er 3-5 gange lavere end Fødevaredirektoratets sikkerhedsgrænse. I øvrigt har Unilever Bestfoods fastsat en intern grænseværdi på 1,0 mikrogram, som de interne overvågningsanalyser altid har opfyldt.

Analyserne viser, at der ikke er grund til bekymring om PAH i Becel pro.activ, og at forbrugere med forhøjet kolesteroltal trygt kan fortsætte med at spise Becel pro.activ, siger marketingchef Per Thau fra Unilever Bestfoods.

De nye analyser er udført af 2 uafhængige laboratorier. De analyserede vareprøver er produceret få minutter før og efter den vareprøve, som er blevet testet i Norge på bestilling af den svenske forbrugerorganisation Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Unilever Bestfoods er fortsat i tæt dialog med Fødevaredirektoratet, som både har fået den første af de to nye analyser samt de tidligere overvågningsanalyser. Den seneste af de to nye analyser vil snarest muligt blive formidlet til Fødevaredirektoratet.

Unilever Bestfoods lægger generelt stor vægt på alle produkters kvalitet og sikkerhed. Produktsikkerheden garanteres gennem implementering af HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System – et risiko håndterings system). Dette system anvendes i hele Unilever Bestfoods. I HACCP-studierne for olier, fedt og margariner tillægges kontrol af PAH stor betydning.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?