Det har skabt voldsomt røre, at USA's præsident George W. Bush har sagt ligeud, at det vil skabe voldsomme sultproblemer i mange fattige lande, hvis man ikke tager genteknologien i brug inden for landbruget.

Ugebrevet MEALS har helt tilbage fra 1994 bragt adskillige artikler om GMO afgrøder, og vil blot nedenfor henvise til et par stykker, som giver udtryk for Danmarks holdning til GMO.
Ugebrev 13/2001: Genteknologi
Ugebrev 27/2001: Dyrk gensplejsede fødevarer eller dø af sult og sygdomme
Ugebrev nr. 43/2002: GMO kan løse verdens sultproblemer

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?