Fødevareministeriet ønsker at sætte skub i brug af økologiske produkter, og derfor har man gennemført en annoncekampagne - med det lidt "måbende" udtryk Øøøø som blikfang - på tv, aviser og i udvalgte fagblade.

Nu søsættes et nyt initiativ med en bevilling på 10 millioner kroner til fordeling blandt offentlige og private kantiner, som vil indføre mere økologi.

En sådan pengepræmie vil utvivlsomt få en del ansøgere på banen, blandt andet fordi betingelserne for støtten er lempelige.

Men inden man tilslutter sig, bør man tænke det hele grundigt igennem, især fordi omlægningen vender op og ned på kantinens daglige drift.

Før man overhovedet bare overvejer at gå med, er det aldeles afgørende, at rigtig mange af både personale og brugere går ind for for ideen, og ikke mindst at sidstnævnte gruppe eller virksomheden giver "håndslag" på vedvarende at ville betale mere for for måltiderne, end de gjorde før. I givet fald denne "sikkerhed" er til stede, kan man gå videre med andre overvejelser.

Hvis køkkenet stort set plejer at købe alt discount, så øges det økologiske indkøbsbudget med over 30%, hvorimod hvis køkkenet plejer at købe kvalitetsprodukter, så er forskellen mindre.

Til spørgsmålet om budget skal man også tage spild og svind i betragtning. Det økologiske køkken er i stort omfang ikke til rester.

En omlægning til økologi vil sandsynligvis betyde, at man ikke kan få forarbejdede grøntsager og grøntsagsblandinger, og derfor skal man bruge mere arbejdstid på forarbejdningen.Til gengæld vil indkøbsprisen for de friske grøntsager være lavere. Også køkkenets indretning kræver en betydelig omlægning, og det er sædvanligvis dyrt.

Der er ganske vist et nogenlunde pænt sortiment af øko-produkter på markedet, men det er ikke nok og heller ikke bredt nok i forhold til, hvad der dagligt anvendes i en alsidig kantine. Det er indkøbsmæssigt også besværligt at få leveret fra mange forskellige leverandører, fordi grossistindførelsen af øko-varer for nærværende ikke er så omfattende.

Muligvis bør man nok også tænke lidt over forsyningssikkerheden af øko-varer ud i fremtiden. Mange landmænd, som var fyr og flamme for at blive øko-leverandører, er i dag, hvis de ikke er holdt op, vendt tilbage til konventionel produktion.

Det er næsten umuligt at gøre et køkken økologisk fra den ene dag til den anden. Det mest almindelige er derfor, at man udskifter et produkt eller muligvis én produktgruppe ad gangen. Hvis dét fungerer tilfredsstillende, kan man gå videre ad denne vej.

En del af kantinens brugere vil ved etapevis overgang til økologi mene, at det alligevel ikke er økologisk mad. Vi har hørt det betegnet: "at delvis økologi kan sammenlignes med, at en ryger sænker sit cigarretforbrug med et par smøger om dagen". Mange brugere vil - sagligt eller ej - stille sig skeptiske, hvis det ikke er danske øko-produkter, der anvendes.

MEALS har stor berøringsflade til kantiner, så vi vil med interesse følge sagen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?