EU’s landbrugsministre har nu vedtaget regler om GMO mærkning af fødevarer og foder.

Beslutningen betyder, at der for første gang indføres regler for anvendelse og mærkning af foder baseret på GMO, og det indebærer nye krav om forhåndsgodkendelse før markedsføring af såvel fødevarer som foder.

Der indføres for første gang krav om mærkning af foder fremstillet af GMO'er samt mærkning af fødevarer, der er fremstillet på basis af GMO-råvarer, også selvom GMO ikke kan påvises i den færdige fødevare, som fx i sojaolie. Grænseværdien for mærkning er fastsat til 0,9 pct. i de færdige produkter.

Endelig fastsættes der - i en overgangsperiode - en fælles grænseværdi på 0,5 pct. for utilsigtet iblanding af GMO, som er vurderet positivt med hensyn til sikkerheden, men endnu ikke endelig godkendt.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Kun Storbritannien, Østrig, Luxembourg og Danmark stemte imod forslaget. De fire lande har tilsammen 19 stemmer, men et blokerende mindretal kræver 26 stemmer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?