I de senere år har der for langt de fleste restauranter kun været èn vej, nedad.

Over 78 procent er ifølge Dagbladet Børsen på katastrofekurs, så derfor må man formode, at mange af dem er på vej mod konkurs.

Ugebrevet MEALS har flere gange i artikler advaret om, at de gule lamper lysende klart var tændt. Men kendetegnende for branchen er et lidt sorgløs forhold til økonomiske realiteter. Man elsker simpelthen sin forretning og kæmper som en løve for at klare skærene. Men på et tidspunkt er mulighederne for at holde liv i geschæften umulig - banken siger stop!

Brancheorganisationen Horesta har i de senere år fået mange nye medlemmer, som måske lidt naivt har troet, at de via det dyre medlemskontingent havde en form for "sikkerhedsnet". Det har de naturligvis ikke. Alligevel må man vel formode, at medlemskabet rummer nogle hjælpeforanstaltninger til kriseramte.

Det bør give Horesta stof til eftertanke, at det går, som det går. Besynderligt er det, at der hele tiden er et voksende forbrug af måltider, som folk ikke selv tilbereder, og alligevel bliver det mere og mere opad bakke for restauranterne.

Horesta har i mange år forsøgt sig med, at restaurationsbranchen skulle være berettiget til lempeligere moms- og afgiftsregler end andre brancher. Det er de naturligvis ikke. De må som andre klare sig på almindelige handelsvilkår.

Situationen for restauranterne kan nogenlunde sammenlignes med turismen. Her er der også sket et markant fald af turister (gæster), som ønsker at besøge Danmark. Men hvis Danmarks Turistråd havde skelet til lettilgængelige gratis statistikker om, hvor udenlandske turister agtede at holde deres ferie, kunne de år for år bedre have været på forkant med udviklingen...

Brancheorganisationen Horesta (Hotel-, Restaurant og Turisterhvervets hovedorganisation) skal i den kommende tid vælge ny formand, da den nuværende Niels Nygaard i stedet er tiltrådt som formand for bestyrelsen for Danmarks Turistraad.

På nuværende tidspunkt er der kun 1 kandidat, Egon Klitgaard, idet Horestas bestyrelsesforslag Jens Chr. Poulsen har trukket sig. Egon Klitgaard har været formand for Horestas Kompetance- og Uddannelsesudvalg samt medlem af Danmarks Turistråds Visionarium.

Både formandskandidaten i Horesta og den nye bestyrelsesformand i Danmarks Turistraad har været stærkt involveret i de hidtidige lagte linier i begge organisationer.

Derfor må man på forhånd have sin tvivl om, der fremover grundlæggende vil ske nævneværdige ændringer i disse organisationers struktur.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?