Den danske grænsehandel beløb sig i 2001 til 9,5 milliarder kr.

Halvdelen skønnes at dreje sig om øl, vin, spiritus og cigaretter. Danskerne sparede cirka fire milliarder på grænsehandelen, når man ser bort fra transportomkostninger og afhentningsbesværet.

I gennemsnit drikker hver dansker 100 liter øl om året. De danskere, der bor inden for 25 km. fra den dansk-tyske grænse, køber i gennemsnit 292 liter øl i Tyskland hvert år.

I Danmark er ølafgiften på 33 cl. 1,14 kr og momsen 25 pct. I Tyskland er ølafgiften på 33 cl. 0,23 kr. og momsen 16 %.

En kasse Tuborg på tilbud i Brugsen koster ca 100 kr men i Tyskland kun 69 kr. En kasse discountøl koster i Danmark ca. 55 kr. men i Tyskland koster den ca. 27 kr (Skatteministeriets Grænsehandelsrapport og The Brewers of Europe)

EUs skatte- og toldkommisær Frits Bolkestein forventer at fremlægge et nyt direktivforslag om fjernkøb. Det skal gøres nemmere for forbrugerne i afgiftstunge lande at købe varer i EU-lande med billige punktafgifter og momssatser.

Idag må en dansker købe varer med punktafgifter for eksempel øl, vin og sodavand til eget forbrug, hvis han følges med varen over grænsen. Derved sparer han den høje danske punktafgift, men med forslaget om at kunne bestille varer uden selv at hente dem, slipper forbrugeren for besværet ved selv at skulle køre varerne hjem.

Niels Hald fra Bryggeriforeningen udtaler til Berlignske Tidende. "Hvis direktivet bliver gennemført, har vi en stor forventning om, at der vil ske en meget lille detailhandel med øl i Danmark. Så vil man selvfølgelig bestille det i Tyskland, og der vil meget hurtigt blive organiseret nogle transportformer, som gør at folk kan få leveret på hjemmeadressen.

Informationsdirektør Jens Juul Nielsen fra Coop Danmark siger "hvis det bliver en realitet, må det jo forudsætte en yderligere harmonisering af afgifterne. Hvis ikke det sker, er det jo indlysende, at der vil ske en ny opblussen af grænsehandelen, hvor man kører dansk øl til Tyskland og kører det tilbage igen".

I Skatteministeriets seneste rapport om grænsehandel fra i sommer står der direkte, at den største trussel mod momsforskelle sandsynligvis er de såkaldte fjernkøb. Man må jo give dem, at de har set helt rigtigt, men de havde nok ikke regnet med, at det ville gå så stærkt. "Jeg kan ikke forestille mig, at der kan blive enstemmighed om et sådan forslag og henviser til, at lande som Finland, Irland, England og Sverige som har endnu højere ølafgifter end Danmark" siger John Fuhrmann, Områdechef i Skatteministeriet.

Laurs Nørlund kabinetschef for Frits Bolkestein påpeger dog, at EU-kommissionen i forbindelse med den igangværende regeringskonference har fremlagt konkrete forslag om, at udskifte enstemmighedskravet med krav om kvalificeret flertal på love om punktafgifter, og han uddyber videre at han idag mener, at der kan samles et kvalificeret flertal i ministerrådet for et direktivforslag om liberalisering af de såkaldte fjernkøbsbestemmelser.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?