Fødevareministeriet:

Reformen af tilskudsordningerne til økologi træder nu i kraft, og dermed bliver det enklere og mere fleksibelt at søge tilskud til økologi. De stramme regler for at søge tilskud er blevet løsnet og fødevareminister Mariann Fischer Boel håber, at det kan få flere økologer til at dyrke jorden økologisk eller miljørigtigt.

Den 1. november 2003 trådte to nye tilskuds­ordninger til økologisk jordbrug i kraft – nemlig tilskud til omlægning af økologi og miljøbetinget tilskud. De to nye tilskudsordninger er blevet etableret i samarbejde med erhvervet med henblik på at understøtte en mere markedsbaseret økologisk produktion. De to nye ordninger afløser den hidtidige tilskudsordning til økologisk jordbrug. Resultatet er mere fleksible ordninger.  

Som noget nyt kan økologerne fx opretholde deres tilsagn om miljøbetinget tilskud selvom de beslutter at omlægge til miljørigtigt landbrug og ophører med at være autoriserede økologer. Økologer får også adgang til at søge om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), der hidtil har været forbeholdt konventionelle jordbrugere. Desuden kan det også lade sig gøre at have flere tilsagn om tilskud med forskellige løbetider, så landmændene ikke løbende skal binde sig fem år frem for alle de arealer, som de modtager tilskud til.

Det miljøbetingede tilskud udgør 870 kr. pr. ha pr. år og både økologer og konventionelle jordbrugere kan søge tilsagn for en 5-årig periode. Betingelsen er at de dyrker arealerne uden brug af plante­beskyt­tel­ses­midler. Dog er det tilladt at bruge de midler, der er godkendt til økologisk jordbrug. Landmændene skal også forpligte sig til at begrænse mængden af kvælstof på jordbrugsbedriften.

Desuden kan økologer søge om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug. Omlægningstilskuddet udgør 1.150 kr. pr. ha pr. år i de første 2 tilsagnsår, hvor arealet er under omlægning, og 100 kr. pr. ha pr. år i de følgende 3 år. Tilskuddet ydes kun én gang til et areal. Tilskuddet fås til arealer, som er under omlægning ved tilsagnsperiodens begyndelse. Som noget nyt vil der ikke længere blive givet omlægningstilskud til mælkeproducenter.

Økologer der allerede har tilsagn om at modtage tilskud til økologisk jordbrug kan omlægge til de nye mere fleksible ordninger.

Direktoratet for FødevareErhverv har udarbejdet en vejledning til hver ordning. Vejledninger, ansøgningsskemaer og anden information kan hentes på Direktoratet for FødevareErhvervs netsted: www.dffe.dk.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?