Hydro Gas and Chemicals A/S: 
Hvorfor tale kølekæde midt om vinteren? Mange forskellige temperaturer -18ºC, +2ºC og +5ºC kan også skabe udfordringer i den kolde tid, men det er også sikkert, at den næste sommer kommer, og for alle der har med køle- og frysetransport er dette en ekstra udfordring. Der vil med sikkerhed igen være fokus på problemstillingen om brud på kølekæden.

Bevarelse af kølekæden handler om den temperaturkontrollerede håndtering af enhver køle- og/eller frysevare fra producenten til slutforbrugeren, med andre ord sikringen af en given temperatur under hele forløbet. En simpel definition, men i realiteternes verden en udfordring som involverer alle led i hele distributionskæden – fra producent til forbruger.

Konsekvenser af brud på kølekæden kan være:

  • forringet eller ødelagt fødevarekvalitet

  • forringet fødevaresikkerhed.

I begge tilfælde skyldes forringelsen muligheden for dels mikrobiologisk vækst, øget enzymatisk nedbrydning og/eller øget kemisk/fysisk forandring af produkterne.

Forringet/ødelagt fødevarekvalitet er lig med nedbrydning af produktet, men ikke nødvendigvis en øget sundhedsrisiko. Produkterne vil her ofte fremstå som fordærvede, og vil derfor kasseres.

Den mere ”lumske” side er fødevaresikkerheden, som kan forringes, når temperaturen i den kolde kæde ikke overholdes, og derved giver mulighed for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier, eller dannelse af ”madgifte” via bakterier eller skimmelsvampe.
Netop temperaturen er her den væsentligste kontrolparameter, som bruges til at styre den uønskede vækst.

Vores erfaring og mangfoldige test hos vore kunder viser, at der er forskel på de konkrete opgaver i forbindelse med bevarelsen af kølekæden. Den enkelte opgave kræver således en tilpasset løsning, som tager udgangspunkt i den konkrete kølekæde - hver opgave - sin løsning.

Illustration fra test af 2ºC-kølevarer, som efter 12 timer distribueres på 5ºC.

Resultatet viser, at produkterne indenfor få timer i distributionsleddet stiger til omgivelsestemperaturen, men tørisen underafkøler produktet, og derved sikrer temperaturkravet i over 24 timer.

Hydro Gas and Chemicals tager den enkelte udfordring op, og har udover færdige koncepter som FlexiTemp™ forskellige andre løsningsmodeller, som måske netop kan sikre din kølekæde. Løsninger kan findes på forskellige niveauer - enten i produktionen eller i distributionen ved anvendelse af flydende kølegasser (CO2 eller nitrogen) eller tøris (CO2 på fast form).

For yderligere information Hydro Gas and Chemicals A/S, Røde Banke 120, 7000 Fredericia, tlf. 76 20 88 00.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?