Fødevareministeriet

Fødevareministeren har i dag imødekommet en anmodning om aktindsigt fra en række journalister i en sag, som vedrører offentliggørelse af lister over samtlige EU-støttemodtagere. Grundet sagens særlige karakter har ministeriet valgt at give meroffentlighed, således at alle departementets dokumenter - herunder også interne arbejdsdokumenter - i sagen udleveres. Akterne kan også¤ læses her:

Fødevareminister Mariann Fischer Boel udtaler:

"Jeg har tidligere redegjort for sagen i et fuldt offentligt samråd i Folketinget den 9. juni 2004. De udleverede akter bekræfter denne redegørelse:

  • Jeg blev ikke orienteret om, at direktoratet i et notat af 1. april 2004 til departementet fandt, at der forelå et nyt grundlag i sagen.
  • Jeg blev heller ikke orienteret om, at der i departementet blev holdt møde med de pågældende journalister den 26. april 2004.
  • Ej heller blev jeg orienteret om, at man udleverede de pågældende lister til journalisterne i maj måned."

"At der var problemer i sagen, blev jeg først klar over i løbet af fredag den 4. juni 2004, da jeg i forbindelse med presseomtalen lader sagen undersøge. Det er for mig uforståeligt og uacceptabelt, at det angivne forløb er gennemført uden at informere mig eller departementschefen."

"Da sagsforløbet stod klart for mig, bad jeg mit system om omgående at foranstalte en orientering af henholdsvis Folketinget og Folketingets Ombudsmand."

"Som jeg tidligere har givet udtryk for, var jeg meget forbavset over at se de omtalte lister offentliggjort, idet jeg hele tiden har fået oplyst af mit system, at Fødevareministeriet ikke lå inde med sådanne samlede lister, og at man derfor ikke kunne imødekomme ønsket om aktindsigt."

"På denne baggrund besvarede jeg et § 20 spørgsmål fra Keld Albrechtsen i august 2003. I forlængelse heraf giver jeg i en artikel i Jyllandsposten den 11. november 2003 en redegørelse for baggrunden for mit svar til Keld Albrechtsen. Det var den sidste gang, jeg var involveret i sagen."

"Om den indgåede aftale mellem departementet og Dicar kan jeg kun sige, at jeg tager stærkt afstand fra de metoder, der er anvendt. Fremgangsmåden er fuldstændig uacceptabel, hvilket jeg også har svaret Folketinget på samrådet den 9. juni 2004."

¤"Fremadrettet kan jeg tilføje, at der er en udredning i gang i Fødevareministeriet om videregivelse af digitale masseoplysninger til privatpersoner, som vil kunne danne grundlag for klare retningslinjer på området."

Læs mere: 
Direktoratet for Fødevareerhverv har også lagt deres akter i sagen om aktindsigt på nettet
Udvalg orienteret om landbrugsstøtteliste 
Minister imødeser kulegravning med sindsro¤

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?