J.M. Buch Kristensen, Dalum Uddannelses-Center fyldte først på året 67 og går fra oktober på pension.

Buch Kristensen blev i 1964 ansat som lærer på det daværende Dalum Landbrugs- og Mejeriskole, og i 1972 blev han forstander for Dalum Mejeriskole, som i 1979 blev udskilt fra Dalum Landbrugsskole under navnet Dalum tekniske skole. 
Den 1. januar 2004 skiftede skolen navn til Dalum UddannelsesCenter blandt andet som følge af fusion med Gartnerskolen, Søhus men vel i endnu højere grad fordi navnet bedre dækker skolens nuværende aktiviteter.

Den fødte lærer

Buch Kristensen har igennem hele sin gerning i Dalum betydet særdeles meget for danske mejerier og som sådan for landbruget i det hele taget, og mange mejerifolk tænker utvivlsomt ofte i deres¤gøremål¤med glæde på denne dygtige lærer og forstander.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?