I 2002 opgjorde man butikstyverier af forskellig slags i Danmark til ca. 6 milliarder kroner. Det har ikke været muligt for redaktionen at fremskaffe senere tal for danske forhold, men i udlandet, fx England, Tyskland og Holland, er der i de sidste par år sket en reduktion på ca. 50 procent. En rundspørge herhjemme tyder på, at tendensen er endnu bedre i danske butikker og virksomheder. Man er åbenbart ved at få etableret sikkerheden i butikker og virksomheder.

Det er blevet mere og mere accepteret, at kameraerne kigger, når tyven ikke tror det, og tyven kan være både kunden, personalet eller udefra kommende leverandører.
Videoovervågning har en stor præventiv virkning, nemlig dét, at tyven lader være med at stjæle i den pågældende butik.

Ikke sejt at være butikstyv

Tiden er heldigvis i større og større udstrækning løbet fra "moden" om at være butikstyv. Den resolutte politianmeldelse har i stor udstrækning slået igennem. De unge ved, at anmærkninger i deres papirer slet ikke står i forhold til fx at stjæle et videobånd.

Svind i 2002 var:
Kundetyveri: 2,4 mia. 
Personaletyveri: 2,4 mia. 
Leverandørtyveri: 1,2 mia. 
Samlet svind: 6,0 mia.

Hvis vi går ud fra bare 50% reduktion i Danmark, så er tallet på kun få år reduceret til ca. 3 milliarder kroner. Snarere 2-3 milliarder kroner.

Det er virkelig en god udvikling, man ser på dette område, som vi vil holde et "vågent øje" med fremover. .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?