4B Analyse & Marketing

Ledelesesresume:

I maj & juni måned 2005 gennemførte vi 1127 telefoninterviews med til-fældigt udvalgte kantinebrugere over hele landet. Respondenterne repræsenterer 1059 forskellige virksomheder.

Overordnet set er de danske kantinebrugere ganske godt tilfredse med deres kantine. Således svarer 85% af respondenterne 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' på spørgsmålet om deres generelle tilfredshed med deres kantine. I samme forbindelse giver 76% udtryk for, at kantinens miljø har stor betydning for dem.

I gennemsnit betaler en kantinebruger kr. 295,70 om måneden for at spise i kantinen.

Det lader til, at det fokus der i de seneste år har været omkring ernæringsrigtig mad og drikke, har haft en effekt på kantinebrugernes efterspørgsel på mad- og drikkevarer.
Der er en stor efterspørgsel på menuer med lavt kalorie- og fedtindhold, frugt & grønt, samt økologiske produkter. Der er ligeledes en lav efterspørgsel på fast food og sodavand. På enkelte områder kunne det se ud til, at kantinernes udbud ikke helt lever op til efterspørgslen.

Kantinebrugerne vægter også meget højt, at der er variation i menuen, 88% mener, at betydningen af variation i menuen er henholdsvis 'stor' eller 'meget stor'. Ligeledes er et stort udvalg også af en vis betydning, 86% siger 'meget stor' eller 'stor' betydning.

98% af respondenterne indtager deres middags­måltid i kantinen, for 23% af dem er det dagens hoved­måltid. 34% af respondenterne giver udtryk for, at være interesserede i, at kunne købe mad med hjem fra deres kantine.

Der er en meget høj interesse for, at få noget at vide om de fødevarer, der anvendes i kantine­køkkenet, og en udpræget negativ holdning til anvendelse af halvfabrikata, 64% er negative overfor anvendelsen af halvfabrikata, 78% af de som er negative, angiver smagen som værende den væsentligste faktor.

Vi har defineret gruppen af moderne / vurde­rende / kritiske kantinebrugere. Der er 22% af de adspurgte kantinebrugere i denne gruppe. Gruppen består overvejende af hvide skjorter (kontor-¤/ administrations­­medarbejdere) og kvinder over hele landet. Dog med en lille tendens til, at nordjyder og fynboer er knap så kritiske som de øvrige respondenter.

Gruppen efterspørger sunde fedtfattige menuer, fjerkræ, frugt & grønt i højere grad end øvrige kantinebrugere.

Generelt set er de danske kantinebrugere godt tilfredse, men der er plads til forbedringer på enkelte områder. Områder som ikke alene hviler på virksomhederne og kantinelederne, men også leverandørerne.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?