AGA A/S

Brug af levnedsmiddelgasser beskrives ofte som den naturlige løsning. En løsning, der med luften som råvare effektivt køler og fryser, pakker, rengør samt bekæmper skadedyr i fødevare­industrien - og på samme tid skåner miljøet i form af reduceret CO2-belastning samt overflødiggørelse af konserverings­midler og kemikalier. Besøg AGA på stand L 9030 på FoodTech 2005 - og oplev et univers af miljøvenlige muligheder.

At behandle mad, så kvaliteten bibeholdes fra jord til bord kan være svært. Men det er ikke umuligt, hvis man arbejder med den omgivende atmosfære - i form af gasser. Med luften som råvare anvender gasvirksomheden AGA dét, som naturen tilbyder - det være sig oxygen, nitrogen, argon, eller kuldioxid. De enkelte gasser vender efter brug tilbage til atmosfæren.

Brug af levnedsmiddelgasser har igennem det sidste årti gennemgået en rivende udvikling - til gavn for såvel forbruger som miljø og arbejdsmiljø samt ikke mindst fødevarevirksomhedernes grønne regnskab. Flemming Kay, markedschef for området levnedsmiddelgasser hos AGA, har mange eksempler: "Når du vælger at pakke i beskyttende atmosfære imødekommer du ikke kun krav til produktkvalitet, men overflødiggør andre konserverings­midler. Dette gælder også for kryogen køling og frysning, som tilbyder dobbelt kapacitet på den halve plads, og herudover reducerer din virksomheds CO2-belastning af miljøet i forhold til konventionelle ammoniakanlæg. Med den utroligt effektive tørisrensning kan du glemme alt om kemikalier til rengøring af maskiner, hvilket også gælder for bekæmpelse af skadedyr i produktionen. Vælger du køletransport, baseret på kuldioxid i stedet for diesel, vælger du ikke kun den miljøvenlige løsning, men også en løsning, hvor du undgår kølekompressorernes støjforurening af omgivelserne - samt en pladsbesparende kølekapacitet, der er tre gange større end ved diesel. AGA's udviklingsarbejde sigter i høj grad på nye måder at bruge gas på. På alternative løsninger, som ikke kun forbedrer vores kunders effektivitet og lønsomhed, men samtidig er skånsomme for miljøet," slutter markedschefen fra AGA.

På FoodTech 2005 kan du blandt andet opleve:

 

AGA introducerer det nyeste inden for tørisbaseret rengøring

På baggrund af erfaringer i dansk fødevareindustri introducerer AGA på FoodTech 2005 det nyeste inden for tørisbaseret rengøring. Konceptet, som benævnes CryoCIP roterende rengøringsdyse, er en videreudvikling af Dry Clean systemet CryoClean tørisrensning, som effektivt løsner urenheder uden brug af vand eller kemikalier. CryoCIP roterende rengøringsdyse supplerer ved ligeledes at opsamle urenhederne via cyklon - direkte til affald eller til videre produktion.
Se også separat omtale: CryoCIP rengøringsdyse - det nyeste inden for tørisbaseret rengøring

Helt ny generation af frysere med fokus på effektivitet og hygiejne

En helt ny generation af kryogene tunnelfrysere har set dagens lys. På FoodTech 2005 introducerer gasvirksom-heden AGA denne nye generation, repræsenteret ved fryseren CRYOLINE MT, som fokuserer på minimalt gasforbrug, maksimal kapacitet og ikke mindst fødevarehygiejne. Fryseren styres med det nyeste inden for Windowsbaseret pc-teknologi og kan serviceres on-line.
Se også separat omtale: CRYOLINE MT tunnelfryser - helt ny generation af frysere med fokus på effektivitet og hygiejne

Fuld kontrol med levnedsmiddelgasser gennem hele fødevarekæden

På FoodTech 2005 lancerer AGA servicekonceptet AVANTO food services, som vil lette kundens hverdag med levnedsmiddelgasser. Samtidig stilles skarpt på den moderne fødevareindustris brug af BIOGON® levnedsmiddelgasser og tøris, herunder den nye EU fødevarelovgivning, som sikrer ikke blot overensstemmelse med HACCP principperne, men også fuld sporbarhed på fødevarer og ingredienser til fødevarer.
Se også separat omtale: Fuld kontrol med levnedsmiddelgasser gennem hele fødevarekæden

Ny giftfri skadedyrsbekæmpelse baseret på kuldioxid

AGA præsenterer på FoodTech 2005 en helt ny desinfektionsteknik, der opfylder de strenge EU-krav, som trådte i kraft den 1. januar 2005. Metoden, som betegnes CRYONITE® skadedyrsbekæmpelse, bruger i stedet for kemikalier flydende kuldioxid "sne", som fryser og dræber skadedyrene.
Se også separat omtale: Ny giftfri skadedyrsbekæmpelse baseret på kuldioxid

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?