AGA A/S

På FoodTech 2005 lancerer gasvirksomheden AGA servicekonceptet AVANTO food services, som vil lette kundens hverdag med levnedsmiddelgasser. Samtidig stilles skarpt på den moderne fødevareindustris brug af BIOGON® levnedsmiddelgasser og tøris, herunder den nye EU fødevarelovgivning, som sikrer ikke blot overensstemmelse med HACCP principperne, men også fuld sporbarhed på fødevarer og ingredienser til fødevarer.

"Fødevaresikkerhed står selvsagt højt på dagsordenen både hos producenter, politikere og forbrugere," siger Flemming Kay, som er markedschef for området levnedsmiddelgasser hos gasvirksomheden AGA i Danmark. "Danske fødevarevirksomheder skal have myndighedsgodkendte egenkontrolprogrammer, baseret på "Hazard Analysis of Critical Control Points", i daglig tale HACCP. Og den 1. januar 2005 trådte artikel 18 i EU direktiv EC/178/2002, med fokus på sporbarhed gennem hele fødevarekæden, i kraft. Hos AGA arbejdede vi meget målrettede for at have alt klart, så vi kunne leve op til det nye direktiv fra morgenstunden den 1. januar - og vi nåede det," understreger Flemming Kay.

Alle AGA-produkter under BIOGON®-paraplyen er levnedsmiddelgasser, produceret og leveret i henhold til EU og JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) kvalitetsstandarder. De hyppigst anvendte levnedsmiddelgasser er kuldioxid, nitrogen og oxygen. Da kuldioxid ofte opløses i fødevaren, og dermed indtages af forbrugeren, tillægges denne gas i forbindelse med det nye direktiv den største vægt.

EU direktiv EC/178/2002 inkluderer pr. den 1. januar 2005 krav om fuld sporbarhed, da identificering af fødevarekilder er af største betydning for forbrugerbeskyttelse og -sikkerhed. HACCP standard er udviklet for at give fødevarevirksomheder mulighed for at producere sundhedsmæssigt sikre fødevarer gennem styring af de forhold, som har betydning for fødevaresikkerheden.

"På trods af, at dette har stillet krav til investeringer i produkt- og kvalitetsprocedurer, er der dog ingen tvivl om, at vi hos AGA fuldt ud støtter dét fokus på fødevarekvalitet og -sikkerhed, som det supplerende initiativ fra EU lægger op til," siger Flemming Kay fra AGA. " "For dog at gøre hverdagen med levnedsmiddelgasser lettere for vores kunder, har vi hos AGA i samme forbindelse udviklet et omfattende servicekoncept, AVANTO food services, som også lanceres på Foodtech 2005. Ikke alene ønske vi at hjælpe vores kunder til at opnå et bedre produkt, men også en bedre papirgang - og rådgive vores kunder, så de blandt andet overholder de nye EU krav," slutter Flemming Kay.

Som den første gasvirksomhed introducerede AGA i 2001 elektroniske chips i hætten på gasflaskerne. Hver flaske og tøriscontainer behandles således individuelt ved hjælp af ICC (Individual Cylinder Control), som fortæller, hvem der lejer hver enkelt flaske, hvornår flasken er leveret, hvad den indeholder etc. Batch-nummeret og den elektroniske chip gør det nemt at holde styr på såvel indhold som flasker og er ensbetydende med fuld sporbarhed.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?