Øresund Food Network

Livsstilsrelaterede sygdomme er en af fremtidens største og mest problemfyldte sundhedsmæssige udfordringer. Ifølge WHO (2002) er 70 procent af alle sygdomme relaterede til fødevarer. Samtidig oplever vi en voldsom stigning i sundhedsudgifterne hvilket er blevet genstand for følelsesladet debat i både medierne og befolkningen. Løsningen synes simpel " spis sundt - forebyg sygdomme - og få et bedre liv". Men budskabet når ikke ud.

Det er derfor meget vigtigt, at der søges efter nye og bedre løsningsmodeller. I grænsefladen mellem mad og medicin findes mulige løsninger, der kan realiseres hvis medico- og fødevaresektoren samarbejder, herunder også samarbejde mellem industrierne. Forskerne ser også potentiale i grænsefladen - et potentiale der stiger i takt med, at flere og flere undersøgelser viser, at nogle fødevarer og fødevare-ingredienser har sundhedsgavnlige effekter, der er sammenlignelige med traditionel medicin.

"Vi har bevis for, at probiotika effektivt kan både forebygge og behandle akut diaré, og undersøgelser peger også på, at probiotika har en positiv effekt på udvikling af allergier.¤ Effekten på andre sygdomme er endnu ikke så veldokumenteret," siger professor i human ernæring, Kim Fleicher¤ Michaelsen fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og han fortsætter: "Nye forsknings­resultater viser, at probiotika kan have en langtidsvirkning, hvis man starter med at indtage dem tidligt i livet, og at forskellige probiotiske stammer kan have meget forskellige effekter på immunsystemet."

Effekten på vores generelle immunsystem er studeret i kliniske studier for nogle probiotika.¤"Kliniske data fra svenske arbejdspladser viser et tydeligt fald i antallet af sygedage, hvis medarbejderne dagligt indtager bakterien Reuteri sammenlignet med en kontrolgruppe, der tager placebo-tilskud.¤ Den probiotiske bakterie L. reuteri (Reuteri) aktiverer det generelle immunrespons, der i sig selv giver en sundhedsfremmende effekt hos raske individer," siger Eamonn Connolly, forskningsdirektør hos Biogaia AB.

Der er også andre fødevareprodukter, der har gavnlig effekt på sundheden. Professor Richard Öste fra CEBA AB ser en fremtid med mange funktionelle fødevarer på markedet. Han har arbejdet med havreprodukter i mange år. "Havre indeholder lige præcis den anbefalede dose og fordeling af proteiner, fedt og kulhydrater. Hertil kommer, at havre indeholder kostfibre med høj koncentration af beta-glukaner. Man mener, at havreprodukternes kolesterolsænkende effekt netop skyldes beta-glukaner. Beta-glukanerne kan også sænke personers Glykæmiske Index (GI)."

Funktionelle fødevarer kan komme til at spille en afgørende rolle i fremtidens præventive medicin. Men dertil kommer det meget store økonomiske potentiale i form af udvikling og produktion af funktionelle fødevarer. Det globale marked for funktionelle fødevarer er i dag estimeret til at udgøre cirka 70 milliarder Euro (2003) og forventes at stige til 130 milliarder Euro i 2010.¤ De nordiske lande har en god chance for at blive ledende i denne udvikling, hvis forskning og udvikling på området prioriteres.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?