Fødevareministeriet

Ifølge en rapport fra Kommissionen er Danmark pionerland når det gælder etablering af regler for sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Kommissionen har i dag offentliggjort sin første rapport om medlemslandenes skridt til sikring af sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Ifølge rapporten er Danmark et pionerland, når det gælder etablering af regler for sameksistens.

"I Danmark har Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre sammen med regeringen vedtaget regler for sameksistens tilbage i juni 2004 og dermed sikret Danmark som foregangsland. Rammer for dyrkning og håndtering af genetisk modificerede afgrøder er helt afgørende for landmandens og forbrugerens frie valg" udtaler fødevareminister Hans Christian Schmidt.

De danske regler for sameksistens omfatter regler for:

  • dyrkning
  • uddannelse
  • transport
  • information om dyrkning, herunder offentliggørelse af marker på internettet
  • kompensation i tilfælde af utilsigtet spredning.¤

Kommissionens rapport viser, at udviklingen af regler for sameksistens er godt igang blandt medlemslandene. Der er dog forskelle i valg af model blandt medlemslandene, men flere af modellerne har betydelige fælles træk med de danske regler.

"Fra dansk side har vi fra starten lagt vægt på, at der skal være fælles regler på området." udtaler fødevareminister Hans Christian Schmidt.

"I lyset af landbrugskommissærens seneste udmeldning om, at Kommissionen endnu ikke vil lave fælles regler, er jeg særlig glad for at regeringen sammen med sine forligsparter har udvist rettidig omhu og sikret, at Danmark er i front med en model for, hvordan det skal gøres."

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?