Anticimex

Hver fjerde dansker har lille tillid til fødevarehygiejnen i dagligvarehandlen og på spisesteder. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Gallup. Undersøgelsen peger også på, at to ud af tre danskere har oplevet forskellige former for dårlig hygiejne og forkert håndtering af fødevare i handlen. Samtidig viser undersøgelsen, at næsten hver ottende dansker mener, at have været ramt af madforgiftning, som følge af indtagelse af fødevarer købt enten på spisesteder eller i dagligvarebutikker.

En undersøgelse gennemført af GallupForum for virksomheden Anticimex viser, at hver tredje dansker er bekymret for manglende fødevaresikkerhed og hygiejne i de danske dagligvarebutikker og på spisesteder. Danskernes bekymring for hygiejne og fødevaresikkerhed retter sig primært mod restauranter og butikker med ferskvare. I tråd hermed er det også fødevaregrupper som kød, fisk og æg hvor håndtering og hygiejne vækker mest bekymring. Undersøgelsens resultater viser samtidig, at der kan være grund til bekymringen. Langt over halvdelen af danskerne har nemlig oplevet dårlig fødevaresikkerhed og hygiejne.

Tre ud af fire danskere har oplevet dårlig hygiejne

Det er især på forskellige typer af restauranter at danskerne har oplevet dårlig fødevaresikkerhed og hygiejne. Men heller ikke supermarkeder kan sige sig fri, her har i gennemsnit over halvdelen af de adspurgte oplevet forskellige former for dårlig hygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer.

650.000 får madforgiftning årligt

For mange danskere får den dårlige håndtering af fødevarer i fødevarebutikker og på spisesteder ubehagelige følger i form af madforgiftning. Hele 13% af de adspurgte, hvilket svarer til 650.000 danskere, har oplevet symptomer på madforgiftning som konsekvens af dårlig fødevaresikkerhed og hygiejne. Af den andel, der har været ramt af en madforgiftning har seks ud af ti, altså langt over halvdelen af denne gruppe, haft en eller flere sygedage. Netop sygedage i forbindelse med en madforgiftning er en af konsekvenserne af dårlig fødevaresikkerhed og hygiejne. Ifølge Ugeskrift for Læger 14. februar 2005 fremgår det, at der i 2001 samlet set blev registreret 6700 tilfælde af fødevarebårne bakterielle infektioner, og at det estimerede totale antal tilfælde er mellem 34.000 - 135.000. Beregningen viser, at en sygedag fremkaldt af fødevarebårne bakterielle infektioner koster det danske samfund 4882 kr. baseret på udgifter til sundhedsvæsenet og tabt arbejdsfortjeneste. Ud fra undersøgelsens estimater svarer det til et samfundsmæssigt tab på 3.173.300.000 kroner.

Danskere ramt af madforgiftning advarer familie og venner

Af de mange danskere som årligt rammes af madforgiftning eller har haft mistanke om, at de har oplevet en madforgiftning, er det utroligt få - kun 3 procent - som henvender sig til myndighederne. Og kun ca. hver femte har kontaktet læge eller er vendt tilbage til stedet, hvor de mistænker madforgiftningen stammer fra. Til gengæld fortæller næsten halvdelen om deres dårlige oplevelse bredt til familie, venner og bekendte, mens cirka hver tredje fortæller det til den nærmeste familie.

Hygiejnen har betydning for valg af butik

Undersøgelsen viser, at kunderne reagerer overfor de fødevarebutikker, der ikke lever op til standarderne. Hele otte ud af ti af de adspurgte siger, at hygiejne og fødevaresikkerhed har betydning for valget af, hvilken fødevarebutik de vil handle hos.

Dårlig hygiejne - ingen kunder

At god hygiejne og fødevaresikkerhed betyder noget for forbrugerne, viser undersøgelsens resultater med tydelighed. To tredjedele - eller seks ud af ti - vil aldrig komme tilbage eller komme sjældnere til butikker, hvor de har oplevet, der blev sløset med hygiejnen og fødevaresikkerheden. Faktisk er der kun 1% af de adspurgte, der ikke lader sig påvirke af dårlig fødevaresikkerhed og hygiejne.

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen:

  • Næsten hver tredje dansker er bekymret for manglende fødevaresikkerhed og dårlig hygiejne i de danske dagligvarebutikker og på spisesteder
  • Tre ud af fire danskere har oplevet dårlig hygiejne og håndtering af fødevarer i de danske dagligvarebutikker og på spisesteder
  • Inden for det sidste år har 650.000 danskere, 13%, haft symptomer på madforgiftning som følge af fødevarer købt i Danmark
  • 64% af denne gruppe (ca. 415.000) havde en eller flere sygedage i forbindelse med en madforgiftning
  • For otte ud af ti danskere har fødevarehygiejnen og - sikkerheden betydning for deres valg af butik eller spisested
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?