McDonald's Danmark

Great Place to Work® Institute har hædret McDonald's Danmark for sin mangfoldigheds­ledelse. McDonald's ser mangfoldighed som en ressource og har som målsætning, at hver restaurant skal afspejle lokalområdet. For få uger siden fik McDonald's også Integrationsprisen.

McDonald's har endnu en gang fået anerkendelse for sin succes med at skabe mangfoldighed, fx ved at integrere nydanskere i medarbejderstaben. McDonald's fik prisen for sin "Mangfoldighedsledelse" af Great Place to Work® Institute. Det skete ved offentliggørelsen af den årlige analyse af såvel private som offentlige arbejdspladser.

- Vi har som klart mål, at vores medarbejder­sammen­sætning skal afspejle samfundet som helhed, og vores mangfoldigheds­politik er en integreret del af vores medarbejder­politik og indgår i vores leder­uddannelse, fortæller Kristine Kaas, der er HR-Manager i McDonald's Danmark.

- Vi er glade for anerkendelsen, som tilfalder alle vores medarbejdere, der hver dag arbejder på, at alle medarbejdere, uanset hvem de er, føler sig godt til rette i McDonald's, tilføjer Kristine Kaas.

Integration er handling

- I McDonald's ser vi mangfoldigheden som en styrke. Vi ønsker at vores medarbejdere skal være forskellige, vi vil give plads til alle. Til unge og gamle, kvinder og mænd, handicappede, forskellige nationaliteter og mennesker med forskellige baggrund, siger Kristine Kaas.

- Vi ser mangfoldighed bredt, fx er hele 46 pct. af dem, vi har haft på vores lederuddannelse i år, kvinder, fortæller en stolt HR-Manager.

Integration er et område, som ligger McDonald's meget på sinde. McDonald's har gennem årene udviklet en række ordninger og tiltag, der skal gøre det nemmere at integrere de nydanske kolleger. Blandt andet en mentorordning hvor den nyansatte nydansker tilknyttes en kollega.

- Succesfuld integration handler om at gøre det helt praktisk ude i restauranterne, om at vi sammen finder løsningerne ude på arbejdspladsen. Det følges løbende op med forskellige tiltag og nye initiativer, fortæller Kristine Kaas.

Udover mentorordningen har McDonald's også adgang til interne undervisningsmaterialer på forskellige sprog, ligesom man sikrer, at nydanskerne kan følge sprogundervisning, hvis de har behov for dette. Derudover indgår McDonald's i mange forskellige projekter sammen med andre samarbejdspartnere i lokalområderne i bestræbelserne på at integrere nydanskerne på det danske arbejdsmarked.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?