Fødevareministeriet

Fødevareministeriet har bevilget 92 mio til målrettede investeringer i danske fødevarevirksomheder.

65 fødevarevirksomheder investerer ca. 360 mio. kr. i at skabe bedre arbejdsmiljø, forbedre hygiejnen, øge sporbarhed, styrke fødevaresikkerhed, økologi og dyrevelfærd.

Fødevareministeriet har givet tilsagn om ca. 92,6 mio. kr. som kontant støtte til projekterne, der skal skabe bedre fødevarer og øge konkurrencedygtigheden i erhvervet.

"Hvis danske fødevarevirksomheder skal klare sig i den benhårde internationale konkurrence, er det nødvendigt, at vi investerer i fremtiden og satser på en moderne og sikker produktion. Derfor giver vi tilskud til målrettede investeringer i fødevareerhvervet. Samtidig styrker vi regeringens mål om at skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikterne, hvor mange af virksomhederne ligger. Som noget særligt giver vi i år netop et højere tilskud til virksomheder, der vil gøre noget ekstra for at øge beskæftigelsen i udkantsområderne", siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fødevareministeriet har i år afsat en særlig pulje for at styrke beskæftigelsen i udkantsområderne og udviklingen af moderne fødevarevirksomheder. Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget 102 ansøgninger for et samlet ansøgt støttebeløb på ca. 160 mio. kr.

Direktoratet har prioriteret de projekter, som giver størst effekt på miljø, arbejdsmiljø og ordningens øvrige mål samt på beskæftigelse og meromsætning i virksomheden.

Blandt virksomhederne, som har fået tilsagn, er:

  • Them Andelsmejeri i Them, som producerer kvalitetsoste. Andelsmejeriet har fået tilsagn om tilskud til investeringer i nyt pakke-, veje- og etiketteringsanlæg og anlæg til stabilisering af langtidslagrede og økologiske oste, som vil højne ostenes kvalitet og forædlingsgrad. Samtidig forventes projektet at øge medarbejderstaben med otte ansatte. Fødevareministeriet har givet tilsagn om ca. 409.000 kr.
  • Driftsfællesskabet Laurs Nielsen og Co I/S i Sejlflod i Nordjylland, der forhandler grøntsager. Virksomheden investerer i forarbejdning, forædling og pakning af grøntsager ved at indkøbe nye maskiner og udstyr til fx vejning, transport og svejsesystem til poser. Med de nye investeringer forventer driftsfællesskabet at kunne øge medarbejderstaben med 14 ansatte. Fødevareministeriet har givet tilsagn om knap 670.000 kr.
  • Højer Pølser A/S i Højer i Sønderjylland, der producerer fx rullepølse og skinkepølse. Virksomheden vil fremme den økologiske fødevareproduktion og øge eksporten. Investeringerne går til tilbygninger, tilpasninger af fx frostlager og varemodtagelse og til nye maskiner til forarbejdningen, som vil øge kapaciteten i virksomheden. Virksomheden forventer, at investeringen resulterer i 25 nye arbejdspladser. Fødevareministeriet har givet tilsagn om 2.182.000 kr.¤

Tilskudsmidlerne er fordelt på projekter over hele landet. I 2006 har der især været fokus på at øge beskæftigelsesmulighederne i udkantsområder og Nordjylland.

I Nordjylland er der fx givet tilsagn om i alt godt 30,2 mio. kr. til 13 fødevarevirksomheder. Investeringer skal gå til blandt andet nye bygninger, maskiner, udstyr og rådgivning. Fælles for projekterne er, at de skal give virksomheden mulighed for at lave produkter med øget merværdi eller udvikle helt nye og bedre produkter inden for dagligvarer som frugt, kød, mælk og ost.

Tilskuddet ligger på 17 pct. af den samlede investering, dog kan virksomheder i udkantsområder få op til 25 pct. i tilskud. Tilskuddet kan udgøre op til 40 pct., hvis projektet har særlige beskæftigelsesmæssige kvaliteter, og virksomheden er beliggende i enten et udkantsområde eller i Nordjylland.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?