Dansk Vegetarforening

Midt i en julemåned, der ellers nok får mange til at tænke på julemad med masser af kød i, har danske vegetarer i år alligevel noget ganske særligt at fejre. Den 11. december er det præcis 110 år siden bevægelsens faste holdepunkt i Danmark, Dansk Vegetarforening (DVF), blev stiftet.

Foreningen, der oprindeligt blev stiftet med blot 33 medlemmer - heriblandt en del læger, som ønskede at fremme danskernes sundhed gennem vegetarisk levevis - kan dermed se tilbage på en lang og afvekslende historie med svingende medlemstal og tilslutning fra befolkningen. I dag tæller foreningen cirka 500 medlemmer, og man ser lyst på fremtiden. De seneste år har budt på medlemsfremgang for DVF, og ser man på hele den vestlige verden er bevægelsen vokset støt gennem de sidste 15-20 år.

Egentlig havde foreningen sit hidtidige højdepunkt i medlemstallet omkring 1920, hvor der var godt 1200 medlemmer, men spørger man DVF's bestyrelse går det alt i alt bedre for vegetarismen i dag end dengang. "Vegetarismen er kommet mere ud i samfundet", siger foreningens næstformand Sune Borkfelt, og uddyber: "I dag snakker mange flere om dyrevelfærd og de officielle kostanbefalinger taler alle sammen om mere frugt og grønt. Det er et klart fremskridt i forhold til for bare 50 år siden. Og så har organisationer og myndigheder i en del lande efterhånden også fået øjnene op for, at vegetarismen har nogle klare fordele".

De seneste år har en del videnskabelige undersøgelser peget på klare sundhedsmæssige fordele ved en vegetarisk livsstil, og senest har FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, for nylig udsendt en rapport, der slår fast, at dyreopdræt og kødproduktion er en større miljøtrussel end f.eks. udledningsgasser fra trafik, bl.a. fordi det bidrager væsentligt til drivhusgasser og rydning af verdens regnskove (Se mere her).

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?