Motions- og Ernæringsrådets formand professor, overlæge, dr.med. Bjørn Richelsen skriver i rådets NYHEDSbrev, at man nu er i arbejdstøjet. Listen med 19 medlemmer ligger klar, og man gør opmærksom på, at hovedvægten skal ligge på videnskabelige udredninger om motion- og ernæringsspørgsmål og deres indbyrdes sammenhænge.

I betragtning af at rådet ikke som tidligere hedder Ernæringsrådet men først betegnes som Motionsrådet, så virker sammensætningen, med seks professorer og de øvrige i stort omfang overlæger, læger o.l., ikke med tyngde på motion. Listen er nærmest støvsuget for medlemmer med erhverv om motion. Man kan frygte, at de videnskabelige udredninger bliver for megen skrivebordsviden.¤¤

NYHEDSbrevet er symboliseret med to aktive fodboldspillere, men fodbold er sport og hører som sådan ikke til motion. Sport, skulle vi hilse og sige, er den fjerde største livsstils-sygdoms-volder. Værst er fedme, rygning, spiritus og sport.

- Vi sætter link til tidligere artikler i Ugebrevet 40/2004: Sportsfolk er nutidens gladiatorer og 16/2005: Hvad hjælper det, du var sportsmand engang.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?