Tyske turister gider ikke længere tage til Danmark. De bliver væk i så stor stil, at deres fravær bliver udråbt som dansk turismes største problem. Og det ser da også dystert ud.

Sidste år havde Danmark besøg af 6,5 mio. færre tyskere end i 1995 - en nedgang på 33% på 10 år. Men nu må vi tørre øjnene og indse, at tyskerne ikke vender tilbage, siger professor ved Aalborg Universitet Henrik Halkier til Jyllands-Posten.

Ugebrevet MEALS har siden 1999 forud for feriesæsonen bragt undersøgelser om, hvor turisterne agtede at holde ferie. Undersøgelserne har bygget på, at 300 (tidligere 500) personer i hvert af de 16 lande er blevet spurgt: Hvor agter de at tage hen i deres ferie?

Statistikken omfatter følgende emner, hvor 10 point er bedst fx billigst.

  1. solsikker sommerperiode

  2. prisniveau (restauranter o.l.)

  3. prisniveau (dagligvarer o.l.)

  4. seværdigheder


Undersøgelsen fra januar 2006

  a b c e sum
Belgien 5 5 5 5 20
Danmark 5 5 4 5 19
Finland 5 5 4 5 19
Frankrig 9 6 6 9 30
Grækenland 9 7 7 8 31
Holland 5 5 5 5 20
Irland 5 6 5 5 21
Italien 9 7 7 8 31
Norge 5 4 4 5 18
Portugal 9 7 7 7 30
Schweiz 6 5 5 6 22
Spanien 9 7 7 7 30
Storbritannien 6 6 6 9 27
Sverige 5 5 5 5 20
Tyskland 6 6 6 8 26
Østrig 7 6 6 8 27

 

Svarene er afgivet ud fra viden om fire væsentlige kriterier for en god ferie. I de fleste opgørelser har Danmark ligget under middel, fortrinsvis noget under middel. Var det så bare gjort med forudsigelserne, men efterfølgende resultat har år efter år vist, at de stort set ramte plet.

I 2002 gjorde MEALS opmærksom på nogle forhold i Tyskland, som kunne forstærke den negative indflydelse for tyskernes valg af Danmark som feriemål:

  • Lav økonomisk vækst i Tyskland.
  • Nogle delstater forkorter skolernes feriesæson fra tidligere 13 uger til nu 10 uger.
  • Der arbejdes målbevidst på at udvikle de "nye" tyske områder til Østersøens Perle.

Den nye 43-årige direktør Dorte Kiilerich, VisitDenmark, erkender, at "når det gælder tyskerne, må vi acceptere, at der er sket en ændring i deres ferievaner, som vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på.

Dorte Kiilerich håber, at turisterne igen vil strømme til Danmark, men i så fald kan der opstå alvorlige service­problemer fx er det allerede nu svært at skaffe tjenere og køkkenpersonale.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?