Der er sket en meget beklagelig salmonellaudvikling i danske fødevarer. Ikke ret mange forbrugere eller professionelle madfolk havde forestillet sig, at danske madvarer på årsbasis kunne være årsag til flere salmonella sygdomstilfælde i forhold til madvarer fra udlandet!

1.775 danskere fik i 2005 diagnosen salmonella-forgiftning, og det var 15 pct flere end i 2004. Det var første gang siden 2001, at antallet af salmonellaramte steg.

Stigningen blev kendt allerede i december, men dengang mente flere eksperter, at forklaringen kunne være det importerede kød. Sådan har politikere og¤ organisationer næsten altid forklaret befolkningen. Men nu viser en rapport fra Danmarks Fødevareforskning imidlertid, at det IKKE er tilfældet for forskerne konkluderer, at stigningen er sket på grund af danske madvarer - først og fremmest æg og svinekød.

Der er ganske vist stadig tale om relativt få smittede, men at danske fødevarer i det hele taget befinder sig i overhalingsbanen er komplet uacceptabelt.

- Det gik den forkerte vej i 2005, og det ser ud til, at der er behov for en særlig indsats. Især blandt flokkene af æglæggende høns, siger overlæge Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.

På baggrund af salmonellaudviklingen herhjemme forudser den danske kødbranche, at regeringen vil indføre svenske tilstande med totalt forbud mod kød med salmonella.

På EU-plan er der endnu ikke indført fælles regler om salmonella, og derfor er der fra politisk hold ønske om en dansk særregel på linje med den svenske - som har et totalforbud mod salmonella.

Organisationen Danish Meat Association, (DMA), der omfatter svineslagterier, fjerkræbranchen samt oksekødssektoren, maner dog til besindighed. Totalforbuddet i Sverige har tvunget kødindustrien i knæ gennem høje omkostninger. Alligevel viser de seneste tal, at der er højere forekomst at salmonella hos mennesker i Sverige end i Danmark. Det er urealistisk med et krav om nultolerance over for salmonella, mener veterinærdirektør Erik Bisgaard Madsen, DMA. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?