Sukkersyge er et alvorligt problem, og derfor er det vigtigt, at folk, som laver mad til andre, har indsigt i kost til diabetikere. Heldigvis ser det ud til, at den yngre del af danskerne i mindre omfang end tidligere lider af denne sygdom, og det skyldes sandsynligvis, at uddannelsen om kost og ernæring er blevet bedre. Man ser således igen et eksempel på, hvor nødvendigt det er med viden om ernæring.

Kost til diabetikere har til formål at holde blodets indhold af glukose og fedtstof på et så normalt niveau som muligt, og dette søges sikret ved en nøje kontrol med måltidernes indhold af typen af fordøjeligt kulhydrat og mængden af vandopløselige kostfibre.

Diabetes millitus betyder sød urin, populært kaldet sukkersyge, og den viser sig ved, at der udskilles glukose i urinen på grund af blodets høje glukoseindhold. Nyrerne kan kun klare at tilbageholde en hvis mængde glukose, derfor spildes resten i urinen. Ved denne udskillelse trækkes der væske ud med glukosen.

Symptomerne ved sukkersyge er glukose i urinen, forhøjet glukose i blodet, tørst, vægttab, træthed, hovedpine, hudkløe, nedsat modstandskraft mod infektion, svækkelse af synsevnen og svækkelse af nyrefunktionen.

Diabetikere må lære at veje og måle alt med omhu. Energitrin afhænger af patientens vægt, alder og aktivitet.

Energiprocentfordelingen for protein, fedt og sukker må gerne være 20%, 30%, 50% - kulhydrat endda højere, men uden sukker. Sødestoffer i stedet for sukker generelt. Kostfibre bør være omkring 40-50 g/dag, især de vandopløselige kostfibre.

Måltidsfordelingen er meget vigtig og skal være mindst 6 måltider dagligt med vandopløselige kostfibre i hvert måltid. Motion efter større måltider er vigtig.

Fedtstoffet i kosten bør have mere polyumættet fedt i forhold til mættet fedt, end vi normalt bruger. Målet er at nå et P/M forhold på 0,8 - 1,2.

Overholdes Landsforeningen for Sukkersyges vejledningsmateriale ved planlægningen af kosten, får diabetikeren en god dækning af alle næringsstoffer. De mange færdigvarer til diabetikere som fx slik, saft, marmelade, kager og lignende har deklarationer, der må studeres nøje.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?