Månedens spørgsmål¤i november¤2006 var:

Ville du servere take-away for dine private gæster?

Svarene fordelte sig således:

Ja, bestemt 25,3%
Måske 18,1%
Nej 56,6%

 

Tallene viser ret klart, at take-away ikke (endnu) er det mest foretrukne at servere for sine private gæster. Men hvis man også i en hvis udstrækning vægter MÅSKE sammen med JA, så er det¤en ret stor gruppe, som ikke direkte tager afstand fra ideen om at servere take-away.

Det er vel fortrinsvis i de unge hjem, hvor man ikke anvender alverdens tid på at forberede og lave mad, at man tager den nemme take-away løsning. Mange undersøgelser viser, at¤tendensen til hurtigmad breder sig.

Det bliver spændende at gentage spørgsmålet om et par års tid.¤Vort tip vil være, at JA & MÅSKE til den tid vil have overtaget.

 

Ugebrevet MEALS

Redaktionen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?