Fødevarekontrollen er et vigtigt led for Fødevare­styrelsens arbejde med at sikre befolkningen fødevarer, de ikke bliver syge af at spise. Den nuværende VK-regering er med udgangen af 2006 i mål med, at alle som er omfattet af fødevarekontrol-besøg også har fået det. Dette var ikke helt tilfældet i 2005, hvor ca. 4 procent manglede kontrolbesøg.

Den 23. februar 2000 afløste Ritt Bjerregaard (S) Henrik Dam Kristensen (S) som fødevareminister, og da de var fødevareministre, var det 23 procent af samtlige danske virksomheder, der ikke fik gennemført det lovpligtige krav om besøg. Der behøver naturligvis ikke at være forholdsvis sammenhæng med tilfælde af ulovligheder på baggrund af antallet af overtrædelser, men på den anden side vil effektivt tilsyn og konsekvens normalt indskrænke lysten til at overtræde lovene.

Den tidligere familie- og fobrugerminister Lars Barfoed (K) trådte i sidste uge tilbage og er blevet afløst af 34 årige Carina Christensen (K). Hun overtager et ministerium, som blandt andet på fødevareområdet opfylder de høje målsætninger, som forbrugerne med rette forventer. Hun vil også kunne glæde sig over, at salmonella og campylobachter i flere år er på et næsten historisk lavt niveau i Danmark.

Sidst men ikke mindst vil hun på sit ansvarsområde have gode muligheder for at videreføre regeringens politik og tilmed opleve en langt mere afdæmpet opposition.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?