En ny stor bevilling på en milliard har fundet vej til økologiområdet, men nu med en usædvanlig klar besked fra fødevareminister Hans Chr. Schmidt om, "at det går begge veje".

Er der nogen der i tidens løb har kunnet få støtte-kroner ud af skiftende regeringer, så er det økologerne. De har også i årtier, uden bevisførelse for at deres produkter har ekstra sundhedsværdi, formået at få vide kredse af forbrugere til i ord, men ikke nær så meget via indkøbskurven, at mene, at økologiske produkter giver dem et sundere, bedre og længere liv, end non-økologiske produkter ville gøre.

ved Økologisk Landsforenings generalforsamling på Den Økologiske Landbrugsskole i Kalø, sagde fødevareminister Hans Chr. Schmidt, at "en milliard til miljøområdet - det forpligter, og det går begge veje. Med øko-pakken til en milliard kroner har regeringen og Dansk Folkeparti bidraget på pengesiden til en fortsat udvikling indenfor økologi-sektoren. Nu er det op til jer økologer at sørge for at få mest muligt ud af den".

Semi økologi?

I forlængelse af øko-pakken har fødevareministeren igangsat et arbejde omkring "modernisering" af økologi-loven. Man vil sammen med økologerne se på, om der i økologireglerne er barrierer for udviklingen af den økologiske produktion. "Vi skal blandt andet se på, om det skal være lettere at omlægge jord til økologisk drift - men stadig og helt afgørende med respekt for de økologiske principper. Dansk Landbrug har nemlig beregnet, at der er behov for at omlægge 10.000 hektar jord om året for at efterkomme efterspørgslen efter økologiske produkter," sagde ministeren også i talen.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?