Smagen af Danmark

En ny forening¤ for fødevarenetværk har set dagens lys. Smagen af Danmark er fødevarenetværkernes nye forening, som i fællesskab vil satse på samarbejde, koordinering, innovation, vækst og erfaringsudveksling.

Den nye forening bliver en samlende paraplyorganisation for de mange regionale fødevarenetværk i Danmark. Målet er at forbedre fødevareproducenternes muligheder for innovation og vækst via en fælles national platform for samarbejde og erfaringsudveksling. Den nye forening skal også fungere som fødevarenetværkenes politiske talerør - og derved synliggøre fødevareproducenternes vilkår og potentiale. Navnet Smagen af Danmark har ligget fast den sidste måned efter en afstemning, hvor fødevareproducent Helle Boesens forslag,fra Tommerup, vandt. 

Der afholdes stiftende generalforsamling i foreningen torsdag d. 29. marts kl. 14.30 i Holstebro. For yderligere oplysninger, kontakt: Smagen af Danmark sekretariatet, Kirsti Storinggaard 96127623, Louise Hansen 96127622. 

--------------------------

Perspektiver for økologisk fiskeopdræt i Danmark

Udvikling af nyt økologisk foder er nødvendig for udviklingen af økologisk fiskeopdræt i Danmark, konkluderer en ny rapport.

Forbrugerne efterspørger dem og fiskeopdrætterne vil gerne producere dem: Regnbueørred og andre dansk opdrættede fisk med det statskontrollerede røde økologimærke.

Produktionen af økologiske fisk udgør i dag ca. 120 tons ørreder i ferskvand (regnbueørreder og kildeørred), hvilket er under en halv procent af den samlede produktion af opdrættede ferskvandsørreder i Danmark. Danmarks Fiskeriundersøgelser.

-------------------------------

Mejeriprodukter sætter rekord

I 2006 tjente de danske mejerier i alt 13,1 mia. kr. på salg af primært mælkekonserves, ost og smør til udlandet.

Mejerieksporten skød i vejret i 2006 med en stigning på 200 mio. kr. Ifølge Mejeriforeningen er den reelle fremgang dog større, da EU eksportstøtten blev skåret voldsomt ned til mejerierne. Jyllands-Posten JP

-------------------------------

Vores madvaner bliver dyrere og dyrere

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne på mad er steget tre gange mere end det generelle forbrugerindeks.

Forbrugerne har fået mere smag for kvalitetsvarer, og priserne er steget i takt med denne tendens. "Der er en klar tendens til, at forbrugerne køber dyrere fødevarer. Vi har højkonjunktur, og folk vil gerne have de varer, som matcher deres nye køkkener," siger Erik Eisenberg, informationschef i Dansk Supermarked. 24timer

-------------------------

Stråforkorter frikendt i ny undersøgelse

Frugtbarheden hos søer og orner er ikke blevet nedsat, fordi de har spist foder med stråforkorter. Det viser nye forskningsresultater fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). "Vi kunne ikke bekræfte den udbredte mistanke om, at stråforkorteren chlormequat, også kaldet CCC, kan være skadelig for reproduktionen hos svin," siger Martin Tang Sørensen, seniorforsker på DJF's Institut for Sundhed, Velfærd og Ernæring. ALTINGET

----------------------------

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?