Utallige kunstmalere har i tidens løb på smukkeste vis malet billeder med skoven i baggrunden. Denne type malerier vil man fremover få svært ved at skabe, fordi danske politikere i stor samhørighed er enedes om at landets energiforsyning, ikke mindst fra vindmøller i trætop-højde, på mangfoldige arealer skal kunne klare landets "energibehov".

Mange forskere har beregnet at med anvendelse af de nuværende energiprodukter, med et forbrug som nu, vil den globale opvarmning i løbet af hundrede år være steget med cirka 2g C. Denne proces vil i de artiske områder få isen til at smelte, så vandstanden i havene til den tid vil være øget med cirka 8 meter, og kæmpemæssige lavtliggende arealer vil være forsvundet.

For nogle år siden var der også stor debat om den globale opvarmning og dens følger, men dengang gik mange af forudsigelserne om vandstandsstigninger på cirka 70 meter om 500 år, men uanset hvilke åremål man eventuelt ønsker at tage i betragtning, så er dét råd, vi gav dengang om "Investering på Himmelbjerget" åbenbart aktuelt.

For at forhindre den globale opvarmning mener mange - især politikere -¤¤altså, at vi i meget stor udstrækning og om fornødent helt skal overgå til vedvarende energi.

Der er dog også mange, der er betænkelige ved¤tanken og realiteten¤¤om ¤samfundets fundamentale omvæltning, og de begynder allerede at få kolde fødder.

Men beslutter man sig for at drive det danske samfund¤med vedvarende energi, så¤bør man af mange grunde fx rationaliteten også indplacere vindmøller i de større og store byer.Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?