Månedens spørgsmål¤i april 2007 var:

Har landbrugets top medansvar for de horrible transporter af svin?

Svarene fordelte sig således:

Ja 80,9%
Nej 11,1%
Ved ikke 8,0%

 

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at landbrugets top ufortøvet, når grove dyreetiske regler ikke bliver fulgt, bør vedstå, at de har det overordnede ansvar. 

Denne¤erkendelse kneb det med i starten, da skandalen blev rullet op.

Nu har forbrugerne talt, så der kan ikke være så meget at tage fejl af.

 

MEALS

Redaktionen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?