Der bliver mindre og mindre brug for at familierne vælger deres madvarer, laver deres mad og spiser sammen. Udespisning hver for sig, ikke mindst i kantinerne på arbejdspladsen, slår igennem overalt, og det medvirker til splittelse i rigtig mange familier.

Alligevel har fødevareminister Hans Chr. Schmidt besluttet at føje et nyt element til, at maden ikke er lavet i hjemmet. Han vil iværksætte et nyt landsdækkende skolemadsforsøg, som vil give ca. 20.000 skolebørn gratis skolemad i to måneder. "Det er vigtigt, at de danske skolebørn får en ordentlig kost. Det handler om skoleelevernes sundhed og indlæring. På kort sigt vil sund kost give sunde skolebørn, der kan koncentrere sig. Og på længere sigt kan skolemadsordningen være med til at give vores børn sunde spisevaner. Skolemadsordningen vil give brændstof til de danske skolebørn", udtaler fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fødevareministeriets pilotprojekt skal dels være med til at etablere skolemadsordninger på de danske skoler og dels give erfaringer med sådanne ordninger. Tanken er, at madordningerne efter de to måneder skal køre videre som forældrebetalte ordninger.

Nyt hold eksperter

Projektet skal blandt andet laves sammen med kosteksperter, forskere og fødevareproducenter. Skolemadsprojektet indgår som en del af fødevareministeriets omfattende satsning på kvalitetsfødevarer. En række kendte fødevareeksperter har i årenes løb i stort omfang rådgivet danskerne med hensyn til kost og ernæring, men som de jævnligt selv siger, så bliver danskerne og ikke mindst børnene tykkere og tykkere. Man må nok overveje, som i en sportsklub, der rasler ned gennem divisionerne, at forsøge med nye rådgivere.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?