Nu er erkendelsens time indtruffet, hvor VisitDenmark på deres hjemmeside skriver, at "dansk turisme befinder sig i en dyb vækstkrise". Det er naturligvis en trist historie, som kan få indflydelse for mange personer og virksomheder.

Meals har i årevis skrevet mange artikler om turisme i Danmark, og den røde tråd har i artiklerne været: "Danmark er ikke mere et udpræget land for turister".¤ Ligeledes har vi, også gennem mange år, forud for turist-sæsonen bragt statistikker fra 16 landes befolkninger om, hvor de agtede at holde deres ferie. I samtlige af disse mange statistikker har interessen for ferie i Danmark været middel og også i en række tilfælde under middel, men aldrig over middel. Nu har Ugebrevet Mandag Morgen foretaget en nogenlunde tilsvarende men mindre undersøgelse, som bekræfter situationens alvor med hensyn til turisme i Danmark.

Der er dog en enkelt ting i Ugebrevet Mandag Morgens analyse, vi studser over, og det er, at man skriver: "Danmark jagter det regionale nærmarked og ikke tilpasser sig de nye trends i turismen". MeaLS er nærmest af den stik modsatte mening.

- De seneste artikler om turisme skrev vi i Ugebrevet MEALS no 7/2007, og hvis De går ind under TEMAER/turisme på vores hjemmeside, vil De finde et stort antal artikler & statistikker om emnet.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?