Var de klogere? Tilskud til Wonderful Copenhagen. Mejeriforeningen. Operation sorte fisk. Vejen er banet. Hvilket landbrug er bedst. Hvor mange multiarenaer. Er kalve spildprodukter. Danske priser er høje. Det smager af Danmark.

 

MYTE? Blev de klogere i gamle dage

Mange timer foran computer og tv svarer tidsmæssigt udregnet til, hvad børn tidligere brugte på at sidde og læse lektier. MEALS.

 

NU må Wonderful Copenhagen vise, hvad de duer til

Regeringen forbarmer sig over Wonderful Copenhagen, og det er (trods alt) glædeligt.

Den nye aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2008 indeholder alligevel penge til WoCo, hvor de i stedet stod til at miste 17 mio. kr. fra næste år i statsligt tilskud. Men nu er pengene tilsyneladende fundet i nederste skuffe, men i første omgang kun for et år. Det oplyser økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen i forbindelse med weekendens forlig mellem regeringen og de danske regioner.¤

I aftalen med regionerne afsættes yderligere 75 mio. kr. til regional udvikling i 2008, hvoraf 24 mio. kr. tilfalder Region Hovedstaden. Det giver blandt andet råderum til, at Region Hovedstaden kan afsætte flere midler til Wonderful Copenhagen, når det statslige særtilskud i overensstemmelse med kommunalreformen ikke længere videreføres i 2008. MEALS.

 

Mejeriforeningen afviser nordisk ernæringsmærke

Mejeriforeningen frygter, at et fælles nordisk ernæringsmærke vil fokusere alt for meget på den enkelte fødevare frem for kosten i sin helhed, og det er til skade for forbrugerne. Foreningen opfordrer derfor forbrugerminister Carina Christensen (K) til at mødes med erhvervet til samarbejde om ernæringsmærket. "Lad os få en ligeværdig dialog og for eksempel arbejde med at lave gode og letforståelige varedeklarationer. Sundhed er et personligt valg, men vi skal hjælpe forbrugeren med på en nem måde at sammensætte en sund og varieret kost," siger Bent Juul Sørensen, formand for Mejeriforeningen. ALTINGET,

¤

"Operation Sorte Fisk" afslører nye overtrædelser¤

"Operation Sorte Fisk" er et kontrolsamarbejde mellem Skatteministeriet og Fødevareministeriet.

Denne gang blev der gennemført en kontrolaktion hen over pinsen, og det blev afsløret, at der bliver solgt en del fisk ulovligt fra erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere og fritidsfiskere direkte til forbrugerne.

I dagene op til pinse og i pinsen har Fiskeridirektoratets kontrollører i samarbejde med SKAT gennemført en fælles kontrolaktion. Aktionen blev gennemført i en lang række nord- og vestjyske havne- og landingspladser fra Hals over Skagen til Thyborøn og havde til formål at kontrollere handel af fisk direkte fra erhvervs- og bierhvervsfiskere til forbrugerne. Endvidere skulle også eventuelt ulovligt salg af fisk fra fritidsfiskere afsløres. Kontrolkampagnen blev gennemført både som civil- og uniformeret kontrol.

I alt blev 19 salgssteder kontrolleret og resultatet viste en række overtrædelser. I mere end halvdelen af tilfældene havde fiskerne ikke de fornødne tilladelser, desuden var pligtige indberetninger til Fiskeridirektoratet og SKAT ikke foretaget. Aktionen afslørede endvidere en række andre overtrædelser, herunder manglende tilmelding af losning, overtrædelse af auktionspligt for salg af torsk samt ulovligt salg af fangst fra fritidsfiskere. Flere af forholdene undersøges efterfølgende og kan afsløre yderligere overtrædelser.

Sammenfattende blev der konstateret mange overtrædelser af både fiskeri- og skattelovgivning. Overtrædelserne vil blive sanktioneret med bøder. Samarbejdet mellem SKAT og Fiskeridirektoratet fortsætter og med de mange overtrædelser in mente, kan der forventes yderligere kontrolaktioner på området. Fiskeriministeriet.

 

Vejen er banet for klimasucces i København¤

En sten blev løftet af vejen for en global klimaaftale i København i 2009 med USA's tilslutning til klimakamp under FN's hat på G8-mødet. Det vurderer Jørgen Abildgaard, der blandt andet er en af Danmarks mest erfarne iagttagere af den internationale klimapolitik. Langt hen ad vejen er miljøminister Connie Hedegaard enig i Jørgen Abildgaards vurdering af det signal, USA sender ved at acceptere FN som det forum, der indrammer den globale klimakamp: "Det er en meget nyttig melding for Danmark og for verden i forhold til den videre proces, og det er klart, at det ikke gør topmødet i København i 2009 mindre interessant. Det er meget positivt, at USA siger det. Tingene flytter sig". Berlingske Tidende.

 

Hvilket landbrug er bedst for miljøet

Produkterne står side om side på butikshylderne. Forbrugere skal vælge når de putter i indkøbskurven, landmænd skal vælge, når de etablerer sig på bedrifterne, og politikerne skal vælge, når der skal tages beslutninger om den fremtidige fødevare- og miljøpolitik. Hvad er bedst

- økologisk eller konventionelt landbrug? Det ville være dejligt nemt, hvis der kun var ét svar på det spørgsmål. Men så let er det ikke, for svaret kommer nemlig helt an på, hvad der sammenlignes, og hvordan der sammenlignes. Det skriver seniorforsker Margrethe Askegaard, seniorforsker Uffe Jørgensen, og Jørgen E. Olesen, professor ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, i en kronik. Jyllands-Posten.

 

Hvor mange multiarenaer er der plads til?

Flere steder rundt om i Danmark er der planer om en multiarena. Kongstanken er, at arenaerne som hjemsted for alskens idrætsarrangementer, koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, folkemøder m.m. kan skabe både lokal fremdrift og fremme byernes omdømme.

Men spørger man i Danmarks Idræts-Forbund, DIF, om behovet, lyder svaret: Én - allerhøjst to. Der er simpelthen ikke befolkningsgrundlag nok til flere. Danmark er ikke som USA, hvor superdromer hører blandt de indlysende ingredienser i de fleste større provinsbyer.

Den skarpe analyse synes dog ikke at skræmme de danske planlæggere væk fra tegnebrættet. Der er nemlig prestige i at profilere sig som by ved hjælp af en stor multihal, mener kommunikationschef i DIF, Morten Mølholm Hansen. Han peger bl.a. på, at det er lykkedes for en by som Horsens på rekordtid at skifte image fra en fængselsby til koncertby. Den slags succeser smitter, skriver Jyllands-Posten.¤

 

Kalve er spildprodukter

Næsten 23.000 kalve bliver hvert år slået ihjel med en boltpistol umiddelbart efter fødslen, fordi de er spildprodukter i moderne mælkeproduktion. "Der er ikke lønsomhed i at opfede de kalve... Koen skal jo have sine kalve for at få mælk," siger formand i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Peder Mouritsen og fortsætter: "Jeg har det da selv dårligt, når jeg skal aflive et dyr - men jeg lover, at det bliver bedre. Både med avlsarbejde så vi får bedre dyr, hvis kød har en værdi. Og ved at man bruger kønssorteret sæd, så man ikke får tyrekalve". Formanden for Dansk Kvæg, Peder Philipp, siger: "Nu kigger vi efter, hvad man kan gøre avlsmæssigt, men det er på lang sigt. Nu og her kan man nå langt med bedre management, overvågning og pasningskvalitet. Så stor spredning i kalvedødeligheden viser, at nogle ikke har fokus nok på dem. Derfor vil vi flytte folks vaner, så de sætter dyret i fokus, og målet er et fald i kalvedødeligheden på 25 procent de næste tre år". 24timer.

 

ANALYSE: Myte at de danske priser er høje

Konkurrencestyrelsen har sagt igen og igen gennem de senere år, at priserne er for høje i Danmark. Men nu har Landbrugsraadet fået analysefirmaet Copenhagen Economics til at regne tallene efter. De nåede frem til, at danske priser stort set flugter med niveauet i andre europæiske lande, når der for eksempel tages højde for at lønningerne i Danmark er højere.

Sammenligningsgrundlaget er prisen på varer fratrukket moms og alle former for skatter og afgifter. Claus Søgaard-Richter, vicedirektør i Landbrugsraadet, siger, at det er godt med konkurrence og stram lovgivning på dette område: "Men myten om, at de danske priser er alt for høje, og virksomhederne derfor tjener for mange penge, passer bare ikke. Virksomhederne oplever en virkelighed med benhård konkurrence og priser, der er helt i bund". Christian Ølgaard, vicedirektør i Konkurrencestyrelsen siger, at de fortsat har den opfattelse, at de danske priser er en del højere end de europæiske: "Men vi kommer snart med en ny undersøgelse på dette område og mener, det er bedre at tage diskussionen på baggrund af de sidste nye resultater, når de snart fremlægges," siger han. Berlingske Tidende.

 

Det smager af Danmark¤

Fødevarenetværkets nye forening, "Smagen af Danmark", skal fungere som en samlende paraplyorganisation for de mange regionale fødevarenetværk i Danmark. Målet er, at fødevareproducenternes muligheder for innovation og vækst skal forbedres via en fælles national platform for samarbejde og erfaringsudveksling. Derudover skal den nye forening fungere som fødevarenetværkernes politiske talerør og derved synliggøre fødevareproducenternes vilkår og potentiale. FRB. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?