Fødevareeksperter, politikere og mange andre har i de senere år gjort deres bedste for at skabe en myte om, at motion generelt er et afgørende element for at kunne tabe sig. Det tidligere "Ernæringsråd" lod sig ligefrem omdøbe til den ejendommelige rækkefølge Motions- og Ernæringsrådet.

Nu trækker rådet i land

Efter lang tids rådgivning om motion & ernæring for at overvægtige skulle kunne opnå mindre livmål, så tyder det nu på, at rådet ikke mere er helt så stålsatte med hensyn til deres tidligere budskab om, at motion og ernæring hænger uløseligt sammen for at tabe sig. For blot at citere et enkelt punkt fra en artikel - i deres nyhedsbrev - med overskriften "Kan man tabe sig ved at dyrke mere motion", så skriver Bente Kiens rådsmedlem, professor, dr.scient & ph.d. og Peter Gjerndrup Aagaard, cand.scient. i human fysiologi¤"... derfor betragtes et øget energiforbrug som sekundært i forhold til en reduktion af energiindtaget i behandlingen af fedme."

Svensk undersøgelse viser det samme

Det er forkert at påstå, at man kan løse danskernes overvægts- og fedmeproblemer ved motion. I Sverige har man for kun¤et par år¤siden foretaget den hidtil største analyse om sammenhængen mellem motion og kropsvægt. Forskere fra Karolinska Instituttet i Stockholm har i døgnets vågne timer målt motionsvanerne hos 1100 personer af den svenske befolkning fra alderen 18 til 74 år ved hjælp af accelerometer-metoden (skridttæller). Resultatet var en kæmpeoverraskelse for dem, da det viste sig, at de med højt BMI bevægede sig lige så meget som dem med et normalt BMI!

Undersøgelsesleder Michael Sjöström erkender, "at det er ønsketænkning, når man tror, at man kan løse overvægtsproblemer ved at få folk til at bevæge sig. Det holder ikke. Det er tvivlsomt, om det forebygger fedmeproblemer, når sundhedsmyndigheder fx anbefaler flere gymnastiktimer i skolerne."

"Man håber, det hjælper, men man har ingen beviser og ingen har foreløbig dokumenteret, at børn bevæger sig mindre i dag end tidligere", siger Sjöström (red.: mange timer foran computer og tv svarer tidsmæssigt udregnet til, hvad børn tidligere brugte på at sidde og læse lektier).

Det er naturligvis ikke det samme, som at vi skal motionere mindre. Børn og voksne har det sjovt, når de motionerer (leger), og motion hjælper på så mange andre ting. Ved at stimulere kroppen holder man sig frisk længere.

En række danske eksperter og politikere var, da rapporten kom, ikke overraskede over resultatet. Professor dr.med. Bjørn Richelsen sagde ligefrem, da rapporten kom, at han stod uforstående overfor, hvad der skaber fedmeepidemien i vores verden.

- Hele den ovenfor omtalte artikel fra Motions- og Ernæringsrådet kan fås på tlf. 39 69 15 61

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?